Brno hledá firmu, která za více než 320 milionů korun opraví cesty a infrastrukturu na Ústředním hřbitově. Zahájení zadávacího řízení ve středu schválili radní. Snahou je zhotovitele vybrat letos, aby práce mohly v příštím roce začít. Potrvají zhruba čtyři roky. Podmínkou je získání dotace, o čemž by také mělo být jasno do konce roku, řekl novinářům náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Důvodem oprav je špatný technický stav i nehospodárné zacházení se srážkovou vodou, kdy po asfaltových cestách většina vody odtéká do kanalizace. Cílem je proto upravit cesty tak, aby bylo možné zejména dešťovou vodu zadržovat v místě jejího dopadu, přivést ji ke stromům a tím zlepšit jejich kondici. Plocha nepropustného povrchu by se měla zredukovat o 61 procent, nahradí ji retenční trávníky. Zbylé cesty je nutné zachovat zpevněné kvůli požadavkům památkové ochrany a provozním potřebám hřbitova.

„Stromy jsou jednou z nejdůležitějších hodnot Ústředního hřbitova, lemují cesty z obou stran. Rekonstrukce koncepčně řeší postupnou systémovou obnovu vegetace. Kromě nahrazení chybějících nebo prosychajících stromů vysadíme například podél zdi u Jihlavské ulice nové stromořadí, které do budoucna vytvoří obvodovou kulisu hřbitova,“ sdělil Chvátal. Ve spodní části pohřebiště v blízkosti Vídeňské ulice dále vzniknou dvě retenční nádrže, které budou sloužit pro zálivku. Součástí projektu je také rekonstrukce inženýrských sítí.

Práce by měly trvat necelé čtyři roky od předání staveniště

„Vše bude postupovat po částech, aby to co nejméně zatížilo chod celého hřbitova. Celkem půjde o pět etap a stavba se nedotkne žádného z významných svátků. Ať už jde o Dušičky, Vánoce či Velikonoce. Očekávaná hodnota zakázky je vyčíslena na 322 milionů korun bez daně,“ doplnil náměstek primátorky pro investice René Černý (ANO). Stavbu chce město zaplatit pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí, která má pokrýt až 95 procent celkových způsobilých výdajů.