Konkrétně půjde o chodbu propojující obchodní centrum Dornych a prostory pod přednádražím. Cílem je co nejdříve zahájit nutnou rekonstrukci podchodu a jeho proměnu spojenou s vybudováním nových prostor pro služby a maloobchod. Lhůta pro podání nabídek končí 28. února.

Podchod pod hlavním nádražím používají každý den tisíce lidí a stáří i každodenní velká zátěž je na jeho stavu vidět, a to včetně havarijního stavu některých konstrukcí, zatékání či špatného stavu obkladů.

V polovině roku 2020 získalo město Brno objekt do vlastnictví. Kancelář architekta města (KAM) byla proto pověřena návrhem změn nezávislých na opravách přednádraží. Prvotní studii rekonstrukce objektu představili městští architekti loni v listopadu.

A po novém roce začaly postupně z podchodu mizet prodejní stánky, mezi prvními rozebírali řemeslníci provozovny blíž k obchodnímu domu na Dornychu.

„Nové komerční prostory by měly odpovídat stylu obchodní pasáže, včetně větších výloh a rozšíření prodejních prostor. Podchod by měl získat akustický podhled se zapuštěným osvětlením, světlou podlahu odrážející světlo do prostoru a stěny s možností barevných efektů. Vše s cílem místo prosvětlit,“ uvedla mluvčí KAM Šárka Reichmannová.

V podchodu by měly přibýt světelné panely s odjezdy tramvají i vlaků. Celý infosystém by měl být přehledný a moderní. Městští architekti navrhli i proměnu portálu k obchodnímu domu Dornych i nový výtah propojující místo s podchodem k nástupištím.

Práce budou rozděleny do dvou etap. Nejdříve půjde o samotný tubus podchodu, poté o další navazující prostory. Rekonstrukci je nutné dále zkoordinovat se záměrem proměny Benešovy ulice a přednádražního prostoru. A díky participativnímu rozpočtu by měl zároveň ke schodům směřujícím na nástupiště tramvají přibýt nový eskalátor.

Předpokládaný termín začátku stavebních prací první fáze projektu je směřován na konec tohoto roku, tedy by měl být přímo navázán na vypracování projektové dokumentace.