Návrh nového brněnského územního plánu je hotový a bude možné si jej prohlédnout od 20. února. V březnu ho bude město projednávat s dotčenými orgány, tedy ministerstvy, krajským úřadem či odbory magistrátu a poté by měl být v létě projednán s veřejností, řekl radní Petr Bořecký (ANO). Jde o přepracovaný návrh, který se připravoval v minulém volebním období, ale zastupitelé ho v červnu 2022, krátce před volbami, neschválili.

Předloni návrh ztroskotal na odporu starostů

Brno má územní plán z roku 1994, mnohokrát byl aktualizován a už více než deset let politici hovoří o tom, že je zastaralý. Před dvěma lety hotový návrh ztroskotal na odporu starostů městských částí, kteří plánu vytýkali nedostatečnou ochranu zeleně či možnost zhustit zástavbu v již stabilizovaných plochách.

Nový plán chrání stabilizované plochy a zeleň

Nynější návrh podle Bořeckého naplnil pokyny, které tehdy uložili zastupitelé zpracovatelům. „Nový návrh chrání stabilizované plochy a plochy zeleně. Tomu jsme se věnovali nejvíce a zdůraznili jsme environmentální hledisko. Nově jsme jako součást zařadili i závazný výkres zeleně,“ řekl Bořecký. Jde především o to, aby byly ochráněné zelené plochy ve vnitroblocích či zeleň na sídlištích. Návrh podle radního také zpřísňuje výškovou regulaci a omezuje výstavbu lokálních dominant. Nový návrh také napravuje funkční využití ploch, které Brno získalo převodem od Státního pozemkového úřadu a zavázalo se, že deset let nezmění jejich využití. I kvůli tomu zastupitelé návrh před dvěma lety neschválili.

Nejzazší termín schválení je půlka příštího roku

Jako nejzazší termín pro schválení nového územního plánu si současná koalice stanovila polovinu roku 2025, což je více než rok před volbami. Při neschválení před dvěma lety následovaly po prázdninách volby a v koalici panovala řevnivost. Územní plán měli tehdy na starost lidovci, ale rozhodující pro neschválení nakonec bylo to, že se koaliční ODS přidala k opozici a hlasovala proti.

Staré průmyslové areály chtějí přeměnit na byty

Nový územní plán Brno potřebuje například pro to, aby některé staré průmyslové areály mohly být přeměněny na místa pro bydlení. V novém územním plánu budou také zakreslené některé nové důležité silnice, které nelze bez podkladu v plánovací dokumentaci připravovat.