Brno plánuje novou městskou nemocnici, nabídne 550 lůžek a mohla by vyrůst v Komárově

  • Foto

    ilustrační (Pixabay)

Lůžková kapacita nemocnic v Jihomoravském kraji by do budoucna nemusela stačit. Pomoci by podle lékařů i politiků mohla nová brněnská nemocnice. Ta by přinesla až 550 lůžek a nahradila by dvojici aktuálně městem spravovaných zařízení, tedy Nemocnici Milosrdných bratří a Úrazovou nemocnici.

V Jihomoravském kraji se o provoz zdravotnických zařízení stará hned několik různých zřizovatelů. Vedle státu, kraje a měst zde fungují i instituce spravované soukromými vlastníky. Významná část zdravotní péče je koncentrována do Brna.

Více než polovinou lůžkových kapacit města disponuje Fakultní nemocnice Brno. Po ní následuje Fakultní nemocnice u svaté Anny, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Masarykův onkologický ústav, Nemocnice Milosrdných bratří, Vojenská nemocnice a Úrazová nemocnice v Brně.

Brněnské nemocnice pokrývají až padesát procent hospitalizační péče zbylých okresů jižní Moravy a starají se i o část pacientů z Vysočiny a Zlínského kraje. „Nejen Brno, ale i celý Jihomoravský kraj se v posledních letech potýká s enormním nárůstem požadavků na zdravotní péči. Lůžkové i personální kapacity jsou momentálně na hraně únosnosti a v budoucnosti bude jednoznačně zapotřebí rozšířit možnosti zdravotní péče,“ uvedl ředitel Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazové nemocnice v Brně Pavel Piler.

„Demografické predikce ukazují, že v následujících třiceti letech dojde k významnému nárůstu podílu obyvatel starších 65 let. S tímto vývojem bude nevyhnutelně spojena vyšší nemocnost typická pro populaci seniorů. Česká populace významně stárne, do roku 2050 se zvýší podíl osob starších 65 let na 31 procent. Populace Jihomoravského kraje odpovídá věkovou strukturou celkové populaci ČR a vykazuje tak stejné trendy ve stárnutí,“ doplnil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Na jednoho lékaře připadá v současnosti v Jihomoravském kraji 191 pacientů, což je o něco méně než republikový průměr a problém je také v nedostatku zdravotních sester. „Tento problém je patrný napříč Brnem, potažmo i celým Jihomoravským krajem. Již v současnosti nejsou některá oddělení plně otevřena z důvodu nedostatku nelékařských zdravotnických pracovníků,“ dodal zdravotnický náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka.

K zajištění odpovídající zdravotní péče v Jihomoravském kraji by mohla v horizontu deseti let pomoci plánovaná výstavba nové městské brněnské nemocnice. „Personál Úrazové nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří odvádí skvělou práci, která je ovšem často limitována přejížděním lékařů i pacientů mezi zařízeními. Nová městská nemocnice, ve které by byly koncentrovány veškeré standardní provozy, by tento problém vyřešila,“ popsal Piler.

Podle Pilera je problém dvou stvájacících nemocnic i v tom, že obě jsou v budovách, které potřebují značnou modernizaci. Pokud by se postavila nová, moderní „Díky novým prostorům budeme i do budoucna schopni nabídnout občanům nadstandardní zdravotní služby. Nemocnice Milosrdných bratří by pak mohla být dále využívána jako léčebna dlouhodobě nemocných, k dispozici by zůstaly i operační sály. V Úrazové nemocnici by nadále fungoval pronájem ambulancí, a došlo by k rekonstrukci prostorů pro vytvoření městského rehabilitačního centra,“ upřesnil. Poměrně významně se také posunula diskuze okolo místa, kde by měla nová nemocnice stát.

„Návrh nového územního plánu města Brna, který by měl být hotový v září roku 2022, vymezil územní rezervu pro městskou nemocnici. Ta již nebude na Kraví hoře, kde zůstane plocha zeleně, ale v městské části Brno-jih, a to na křížení ulice Černovické a řeky Svitavy. Projekt městské nemocnice nyní bude pokračovat prověřovací studií, kterou zadává Odbor zdraví MMB. Lokalita Komárov je hodně zajímavá, v úvahu připadá ještě také část Technologického parku. Vše bude ověřeno několika studiemi,“ uzavřel Hladík.