Cílem je, aby řidiči mohli poplatek za parkování hradit platebními kartami. Radní v úterý schválili rozpočtové opatření, které projedná zastupitelstvo. Pořízení nových automatů má být hrazeno z rezerv městského rozpočtu a z evropských dotací. „O potřebě těchto automatů víme dlouho. Nyní na základě podnětů veřejnosti záležitost urychlíme,“ uvedl náměstek primátora Matěj Hollan. První nové parkovací automaty mají řidiči mít možnost využít v dubnu až květnu.

V pakovacím domě Domini park však mohou řidiči za odstavení svých vozidel platit platebními kartami již od jeho otevření v roce 2016.