Zasedání kreativních měst se letos od 12. do 15. června poprvé účastní i zástupci města Brna. Reprezentují jej náměstek primátora pro oblast sociálně-kulturní Matěj Hollan, hlavní koordinátor projektu David Dittrich a koordinátorka Martina Výrková.

Síť kreativních měst UNESCO sdružuje v současnosti 180 členských měst ze 72 zemí světa, a to v sedmi kreativních oblastech (film, hudba, literatura, media arts, design, gastronomie, řemesla a lidové umění). Česká republika má v síti dva zástupce – Brno, město hudby, a Prahu, město literatury.

„Přijetí Brna do společenství Kreativních měst UNESCO je mimořádnou poctou. Dává najevo, že město Brno si váží svého hudebního odkazu a má zájem a chuť o něj pečovat. Věřím, že letošní setkání přinese spoustu nových kontaktů, které Brno do budoucna využije v rámci podpory kreativního průmyslu,” uvedl náměstek primátora pro oblast kultury Matěj Hollan.

Pořadatelská města Krakov (město literatury UNESCO) a Katovice (město hudby UNESCO) hostí během 12. výročního zasedání Sítě kreativních měst UNESCO na 450 delegátů ze 120 měst celého světa. Tento kongres se v minulosti konal mimo jiné v čínském Čcheng-tu, japonském Kanazawie nebo švédském Östersundu. To, co odlišuje letošní zasedání, je spoluúčast Krakova a Katovic na organizaci a pořadatelství této prestižní události.

Hlavním tématem kongresu jsou „Kreativní křižovatky“ – propojování měst ze všech sedmi kreativnívch odvětví celé sítě. Důležitou součástí letošního setkání je navazování konkrétních spoluprací a vytváření společných projektů. Delegáti se také účastní formálních jednání, týkajících se strategického rozvoje sítě, diskutují o svém odvětví na zasedáních jednotlivých podskupin. Zástupci měst mají možnost prezentovat realizované projekty, sdílet osvědčené postupy a inspirovat se navzájem či od místních kreativců.

Vedle uzavřených zasedání se v obou městech koná zároveň bohatý doprovodný program, kterého se účastní i veřejnost. V Krakově probíhá Festiwal Miłosza, jeden z největších festivalů poezie v Polsku a střední Evropě, Oslava chleba, hudební festival Svět zahrady zvuků, konference Kreativní města a průmysly, koncert skupiny ElektroKilar, veletrh krakovských a katovických umělců a řemeslníků.