Komise přijala tento týden usnesení, že nesouhlasí s plošnou demolicí areálu, jak ji zatím plánoval majitel, společnost Financial Consortium. ČTK to řekla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

"Usnesení komise má deklaratorní charakter, jednání s majitelem areálu bude pokračovat. I ve spolupráci se zástupci města Brna budeme společně hledat konsensus o podobě budoucího areálu s hodnotnou zástavbou," uvedla Dobešová.

Vlastník areálu, společnost Financial Consortium plánuje na místě bývalé továrny postavit moderní obytnou čtvrť, která bude navazovat na městskou čtvrť Špitálka, jejíž výstavbu plánuje Brno.

"Historický odkaz na industriální minulost místa z dob brněnského Manchesteru bychom rádi při této přestavbě využili. Většina budov je ovšem v neutěšeném stavu a desítky let chátrá, žádné z nich nejsou památkové chráněné," uvedl zástupce firmy Ladislav Všetečka.

Upozornil také na to, že červené budovy, které areálu vizuálně dominují, původně takto vůbec nevypadaly. Po dostavbě byly omítnuté, červenou barvu jim dal minulý majitel areálu. "Omítky opadávaly a byly ve špatném stavu. Místo aby nechal fasády obnovit, pouze dal odstranit zbytky omítky a cihly natřít na červeno. Budovy tak sice připomínají architekturu například v Británii, fasády ale takto původně nevypadaly," dodal Všetečka. Původní vzhled fasád je podle něj dobře vidět na částech budov, které jsou obrácené k železničnímu náspu.

Za záchranu části budov v areálu Mosilany bojuje spolek Za Brno nezbourané. Ten požaduje, aby majitel nechal některé budovy stát a využil je v nově budovaném areálu. "Apelujeme na zachování unikátních budov svědčících o textilní minulosti světového formátu, která v opačném případě zmizí z povrchu města úplně, a nevratně tak změní tvář Brna. Uvědomujeme si, že je tento areál dlouhodobě evidován na seznamu brownfieldů a že je nutné jej transformovat a vystavět zde nové objekty. Současně jsme ale přesvědčeni, že se zde nachází cenné budovy připomínající významnou éru našeho města, které je potřeba před demolicí uchránit a do nového prostředí zakomponovat," uvedl za spolek etnolog a krajský zastupitel Michal Doležel (Spolu za Moravu).

Areál Mosilany vznikl po 2. světové válce sloučením několika továren na území o rozloze asi čtyř hektarů. Majitel čeká na připravované změny územního plánu města Brna.