Zastupitelstvo Brna schvalovalo zprávu k pilotnímu projektu, v němž rodiny bez bydlení dostaly 50 bytů. Zprávu schválilo 41 zastupitelů, čtyři byli proti a čtyři se zdrželi. Zároveň 52 zastupitelů rozhodlo, že se bude každého půl roku předkládat zpráva, jak si dotčené rodiny vedou.

"V tuto chvíli nezamýšlíme, že bychom podobný projekt iniciovali s dalšími rodinami. Stávající rodiny budeme sledovat. Rodiny, které se osvědčily, zůstávají v těch bytech nadále bydlet, ale už to nepodléhá režimu projektu," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Kromě přidělení bytu byla v projektu podstatná práce sociálních pracovníků, kteří lidem pomáhali, aby zvládali platby spojené s bytem a podobně.

Brno chce ale dál usilovat o peníze z ministerstva, jehož program má pomoci najít ohroženým lidem bydlení. "Město se bude o peníze snažit, ale netýká se to zabydlování rodin s dětmi jako takových, ale obecně sociálně znevýhodněných osob. Kromě nich se však rodiny budou moct hlásit," dodala Vaňková.

Její náměstek Robert Kerndl uvedl, že byť projekt Rapid Re-housing jako takový pokračovat nebude, rodiny s dětmi v nouzi mohou byt dostat, pokud splní příslušné parametry a pokud město bude čerpat peníze z nových vypsaných výzev ministerstva. "Budeme to projednávat na sociální komisi, potom to půjde do rady a potom do zastupitelstva," dodal Kerndl.

Bývalý náměstek Matěj Hollan je z rozhodnutí překvapený. "Primátorka i náměstek mi slibovali, že projekt bude pokračovat a ukončování bezdomovectví rodin je pro ně zásadní," uvedl Hollan. Podle něj se to sice dalo čekat, ale považuje to za odchylku toho, co politici říkali.

.