Klienti Centra služeb pro lidi v krizi a bez domova se z budovy v Bratislavské ulici po dobu její rekonstrukce přesunou do objektu v Táborské ulici v městské části Židenice. Diecézní charita Brno tam převzala budovu bývalého domova pro seniory, který od letoška ukončil činnost. Služby budou na nové adrese v provozu od podzimu do září 2026, řekla mluvčí charity Zuzana Horáková. Vedení Židenic má obavy z toho, že zřízením centra v oblasti přibude například vandalství.

Práce v Bratislavské, zahrnující zateplení budovy, výměnu oken, opravu střechy i zmodernizování vnitřních prostor, zahájí charita začátkem příštího roku. Centrum, které tvoří ambulantní, terénní a pobytové služby, bude po dobu oprav působit v Židenicích. „Provoz v těchto prostorách uzpůsobíme možnostem budovy a zavedeme opatření s cílem eliminovat případné dopady na nejbližší sousedy, další obyvatele Židenic a městskou část jako celek,“ uvedla Horáková. Žádné incidenty v centru služeb pro lidi bez domova nicméně neevidují. „Klienti služby využívají cíleně a po návštěvě její okolí opouští,“ dodala.

Vedení Židenic na svém webu uvedlo, že problematiku sociálně vyloučených skupin neignoruje a centrum pro lidi bez domova považuje za nutné a prospěšné

S provozem v Táborské ale nesouhlasí. „Spodní část ulice už nyní zatěžuje zvýšený výskyt vandalství a dalších kriminálních činností. Za poslední rok se podařilo dostat pod kontrolu situaci v přilehlých parcích a hřištích. Máme obavy, že zřízením centra se situace v této oblasti opět zhorší. Ze zkušeností víme, že lidé bez domova příliš nerespektují pořádek na veřejných prostranstvích a městská část pak musí vynakládat nemalé prostředky na likvidaci nelegálních skládek a úklid roztroušeného odpadu,“ napsala radnice. Záměr organizace však zastavit nemůže.

Diecézní charita podle Horákové aktuální obavy chápe

„Vynakládáme maximální úsilí nejen k jejich uklidnění, ale zejména k nastavení samotných služeb. Charita v Židenicích zúročí zkušenosti, které za 30 let práce s lidmi bez domova nasbírala. Při nastavení provozu spolupracujeme se zástupci sociálního odboru městské části. Společně koordinujeme kroky tak, aby potenciální dopad této změny byl co nejmírnější. Na nové adrese se zaměříme na terénní podporu prostřednictvím Terénní služby sv. Františka. Při samotném provozu centra jsme připraveni reagovat na aktuální vývoj a přizpůsobovat se,“ sdělila Horáková. Organizace také očekává, že její služby začnou využívat i lidé bez domova, kteří se pohybují Židenicích.

Po ukončení rekonstrukce se centrum vrátí na původní adresu a v Táboské charita zřídí Dům pomoci sv. Ludmily na pomoc seniorům, rodičům samoživitelům nebo nízkopříjmovým rodinám. Zčásti nabídne ubytování osamělým seniorům s nízkými příjmy, kterým zajistí i terénní pečovatelskou službu.