fbpx
22. 03. 2023 Dnes má svátek Leona

Brno zmapovalo počet bezdomovců. Lidí bez střechy nad hlavou je údajně méně, než loni, mezi bezdomovci však roste počet žen

Magistrát města Brna prostřednictvím Odboru sociální péče v březnu letošního roku zjišťoval počet lidí bez domova na území města Brna. Jedná se o čtvrtou realizaci tohoto projektu, který navazuje na zjištění z let 2014, 2010.
maxresdefault1

Foto:

ilu, You Tube

Cílem zjišťování počtu lidí bez domova je především aktualizovat informace o fenoménu bezdomovství na území města Brna, které nelze zjistit jiným způsobem (např. počet lidí, kterých se bezdomovství týká, místa, kde se zdržují či kde žijí, rámcová věková struktura apod.). Dalším přínosem je také zvýšení celkové odborné znalosti tohoto fenoménu, především v oboru sociální práce.

Výsledky zjišťování slouží jako důležitý podklad pro plánování sociálních služeb a sociální práce v městě Brně a utváření jeho sociální politiky. Na širší úrovni pak poskytují data, která je možné použít pro další výzkumy, studie či srovnávání dat.

„Často je nesprávně vnímáno označení „bezdomovec.“ V našem zjišťování jsme sčítali lidi, kteří v daném okamžiku nemají zajištěnu svou základní potřebu stabilního bydlení. Jde tak o osoby přežívající venku či v noclehárně, ubytovnách, azylových domech, ale i těsně před propuštěním z vězení či léčebny dlouhodobě nemocných, kteří poté nemají kde bydlet. Zahrnuli jsme také lidi v nejistém či nevyhovujícím bydlení, tedy lidi z maringotek, zahradních domků a podobně,“ vysvětlil vedoucí odboru sociální péče Jan Polák.

Počet lidí žijících bez domova zjišťovali terénní pracovníci jednorázovým sčítáním na území celého města. Druhou část tvoří údaje poskytnuté spolupracujícími organizacemi, kde byli v době sběru dat lidé bez domova přijati k ubytování, hospitalizaci nebo např. jednorázovému pobytu či nouzovému přečkání noci. Zde jsou započítány také údaje z nemocnic, komerčních ubytoven a věznice Brno.

Z výsledků zjišťování lidí bez domova vyplývá, že na území žije 1 657 takových osob. 

„Toto číslo se oproti minulému průzkumu nižší. Realita ale může být zkreslena tím, že letos spolupracovalo a údaje poskytlo pouze 17 % z celkem 70 komerčních ubytoven. V minulém průzkumu v roce 2014 spolupracovalo 75 % z 40 komerčních ubytoven,“ vysvětlil vedoucí oddělení sociálních kurátorů Ladislav Ptáček.

Zjištěná čísla z tohoto projektu potvrzují nenápadný trend růstu tzv. ženského bezdomovství. Zatímco v roce 2006 činil podíl žen 27,5 %, v roce 2018 to je přes 30 %. Změna je patrná také ve věkové struktuře lidí bez domova. Potvrzuje se také velmi vážný trend nárůstu bezdomovství v seniorském věku, resp. ve věkové kategorii 61 a více let.

Přestože se počet lidí bez domova stále zvyšuje, děje se tak pomaleji než v předchozím období 2010–2014. Počet lidí, kteří žijí venku je v průběhu let stabilní, roste však počet lidí, kteří využívají nějakou formu pomoci a sociálních služeb.

Líbí se mi

0
Facebook
Twitter
Email

Exkluzivně pro Brňana

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT