V dubnu 2017 Brno vydalo první publikaci Zprávy o stavu města, která pomocí infografik popisovala základní statistické ukazatele města. Letos připravilo město Brno zprávu druhou a dne 21.3.2018 spustilo i svůj datový portál na www.data.brno.cz . Ten slouží jako základní rozcestník pro zájemce o data na území města Brna a má ambici stát se základním datovým rozcestníkem pro všechna veřejná i neveřejná data města včetně dat od třetích subjektů, kteří se pro spolupráci s městem rozhodnou.

„Jsem rád, že naše aplikace zaujaly odbornou porotu této prestižní soutěže. Data, fakta a analýzy jsou základním kamenem rozvoje každé digitalizované a informační společnosti. Věřím, že brněnský datový portál je špičkou v rámci České republiky a informace na něm dostupné jsou proto pro řadu občanů i odbornou veřejnost zajímavé. Za sebe mohu slíbit, že portál, který byl spuštěn již za minulého vedení a za jehož spuštění se zasadili i moji kolegové, budeme i nadále rozvíjet a přizpůsobovat potřebám jeho uživatelů. Na sběr těchto podnětů bych například velmi rád využil i různých formátů participačních setkání s Městským ekosystémem, resp. s občany,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Koláčný.

Do soutěže Oddělení dat, analýz a evaluací Magistrátu města Brna se přihlásilo celkově 6 aplikací, z nichž uspěly v soutěži dvě. Jednalo se o následující:

1. Aplikace veřejné dopravy – analýza jízdního řádu, autor: Róbert Spál / program ARCGIS
2. Pocitová mapa města 2018, autor: Martin Dvořák / program ARCGIS

Co Vám mohou vítězné aplikace nabídnout?

• Aplikace veřejné dopravy: Aplikace vizualizuje jízdní řád – ukazuje časovou dostupnost, četnost spojů nebo místa, která nejsou dobře obsloužena veřejnou dopravou. Do budoucna je plánována možnost stažení aktuálního jízdního řádu. Dispečeři Dopravního podniku města Brna a Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje KORDIS si pak vyžádali funkcionalitu, která umožní v aplikaci analýzou porovnávat dva jízdní řády, tedy například stávající a nově plánovaný.
• Pocitová mapa města 2018: Aplikace zábavnou formou ukazuje „špendlíky“ v místech, které se občanům líbí či nelíbí. Tyto názory byly sesbírány elektronicky i ručně od občanů při tvorbě Strategie Brno 2050.

Více než 50 již existujících aplikací na datovém portálu si můžete prohlédnout na https://data.brno.cz/aplikace-a-analyzy/. Nové informace nejen o datech, ale i o Smart City sledujte na Facebookové stránce: Chytré Brno.