Od začátku března platí povinné nošení respirátorů a v posledních dnech se k tomu přidalo další nařízení a tím je povinné testování zaměstnanců ve firmách.

Objem tohoto následného odpadu raketově roste a nebezpečná je i manipulace s ním. Ve snaze přispět k minimalizaci rizika nákazy a předejít nesprávnému zacházení, vydává společnost SAKO Brno aktualizované doporučení pro firmy a občany, jak nakládat s použitými respirátory a testovacími sadami.

„Přibývají nám dotazy od občanů i firem, jakým způsobem přistupovat k zdravotně nezávadné likvidaci testovacích sad a respirátorů. Připomínáme jim, že použité respirátory a samotestovací sady patří zabezpečené do směsného komunálního odpadu, pokud firmy samotné nemají například ve vlastním provozním řádu uveden jiný způsob nakládání s odpady“ informoval předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL).

Ten dále popsal, že samotestovací sady, použité roušky, masky, jednorázové obleky, u kterých neasistoval zdravotnický personál, by podle pokynů Ministerstva životního prostředí měly být ukládány do plastových pytlů o minimální tloušťce 0,2 mm. Obaly z tenčího materiálu se doporučují zpevnit použitím nejméně dvou pytlů. Každý igelitový pytel by se neměl plnit déle než 24 hodin. Po jeho naplnění, či po uplynutí lhůty 24 hodin, je nutné pytel s použitými testovacími sadami a použitými ostatními ochrannými pomůckami zavázat či jinak pevně zabezpečit, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozvázání. Takto zabezpečené pytle je nutné na povrchu vydesinfikovat a poté vložit do černé nádoby na směsný komunální odpad.

„V naší společnosti máme vše obdobně zabezpečené, navíc jsme pro tento odpad vyřadili jednu samostatnou popelnici, kterou jsme i popsali, aby nám do ní zaměstnanci neházeli jiný odpad a zároveň na ni sahalo co nejméně lidí,“ popsala podnikatelka Daniela Malá.

Pro respirátory platí stejná pravidla jako pro ostatní jednorázové ochranné pomůcky. Tedy zvýšená hygiena během manipulace s nimi a jejich odložení do směsného komunálního odpadu, taktéž v zabezpečeném igelitovém sáčku.

„Opět musím zdůraznit, jaká je výhoda, že v Brně máme moderní zařízení na energetické využívání odpadu. Díky němu dokonale hygienizujeme a inertizujeme veškeré komunální odpady s obsahem virů, bakterií a jiných mikroorganismů a bezpečně jej za vysokých teplot energeticky využíváme. Tím je zabezpečeno, že i potencionálně znečištěné odpady nebudou mít negativní dopad ne zdraví osob ani životní prostředí jako celek,“ podtrhl Leder.

Ten dále dodal, že použité respirátory představují zdravotní riziko. Nesmí proto skončit pohozené na ulicích, parkovištích nebo parcích. Patří do popelnice na směsný komunální odpad, nikoliv do tříděného odpadu, kde by mohly nakazit pracovníky dotřiďovací linky. Stejný způsob platí i během manipulace se sadami na samotestování.