Dobrovolnický projekt, neboli workcamp, je v této lokalitě podruhé, řekla Kateřina Sivoková z organizace INEX.

Workcamp v Předklášteří u Tišnova začal v pondělí a potrvá do 15. srpna. Dobrovolníci v prostorách kláštera provádějí drobné opravy, zahradničí, pracují v blízkém jablečném sadu a pomáhají s údržbou prostor, které obývají řádové sestry cisterciačky. Zkrášlovací a udržovací práce na ně čekají i v samotném Předklášteří. "V tomto týdnu jsme zatím pálili větve, protože se tady dělá biouhel pro vylepšování půdy, hrabali trávu, sekali, pleli. Šlo o menší práce, včera jsme uklízeli část kláštera," uvedla vedoucí workcampu Kristýna Langrová.

"Odměnou za odvedenou práci bude dobrovolníkům možnost nahlédnout do obvykle nepřístupných prostor kláštera a seznámit se s jeho bohatou historií. Ve volných dnech mohou podnikat výlety za krásami regionu," sdělila Langrová. Dvoutýdenní projekt vyvrcholí akcí Hody kultur, která bude přístupná širší veřejnosti. Lidé se dozvědí o činnosti dobrovolníků v Porta coeli a hlavně zahraniční účastníci workcampu dostanou naopak možnost prezentovat svůj region.

Na jižní Moravu přijela také Lea z Hamburku. "Klášterní areál je velmi starý a v minulosti měl řadu využití. Zajímám se o historii různých států a workcampy nejsou jen příležitostí na těchto místech pracovat, ale také se o nich něco dozvědět," řekla dobrovolnice. Vyjet na workcamp chtěla už dříve, ale cestu na Ukrajinu jí překazila pandemie koronaviru. Českou republiku si vybrala pro místní přírodu a také ji zaujal konkrétně klášter Porta coeli, o kterém do té doby neslyšela. Projektu se účastní také mladí lidé z Francie, Španělska, Itálie a Rakouska.

Všichni účastníci museli předem poslat negativní PCR test, certifikát o očkování nebo doklad o prodělání covidu. Jinak by bylo nutné přetestování na místě. Pro dobrovolníky i vedoucí platí stejná pravidla jako při ubytování v hotelu.

Nezisková organizace INEX sdružuje dobrovolné aktivity, přijímá zájemce na krátkodobé mezinárodní dobrovolné projekty, které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice. České dobrovolníky vysílá na obdobné projekty do zahraničí. Na tomto projektu spolupracuje INEX se spolkem Hojnost, jehož náplní je péče o životní prostředí na Tišnovsku.