Dokumentární film Moravský Manchester představí ekonomické, kulturní a společenské dějiny Brna od 18. století do roku 1948. Snímek, který uvede Česká televize v polovině listopadu, připomíná textilní průmysl, který město v mnoha oblastech ovlivnil a proslavil po celém světě. Film zmapuje zrod evropského moderního města i osudy mezinárodně úspěšných textilních baronů Löw-Beerů, Tugendhatů nebo Salmů, uvedl dnes v tiskové zprávě režisér a scénárista Pavel Jirásek.

„Historický společenský dokument o průběhu a peripetiích dějin textilní tradice v Brně vznikl ve spolupráci s řadou historiků,“ doplnil Jirásek. Většinou je Brno v evropském kontextu spojované s funkcionalismem, to je ale historie města až po roce 1920. Textilní průmysl, jeho podnikatelé, stavitelé a mecenáši ovlivnili tvář i duši města v 19. století snad ještě intenzivněji. Film se pokouší odvyprávět jejich příběh.

Textilnictví vytvořilo současnou urbanistickou strukturu města

Místní výrobky dobyly evropské, ale také asijské a americké trhy. Prezentovaly se na světových výstavách například v Paříži, Londýně nebo Chicagu. Významná moravská textilní historie se zapsala nejen do identity města, ale stala se také součástí evropského a světového kulturního dědictví.

Ze stopadesátileté historie si dokument vybírá konkrétní příběhy, kterými představuje vývoj Brna

Hrané pasáže jsou podpořené obrazovým archivním materiálem. „Náš film předkládá doposud neznámé a nově zjištěné informace i exkluzivní archivní materiál. Dává divákovi možnost zjistit, co stojí za dnešní tváří města,“ řekl dramaturg Martin Polák. „Usilujeme o srovnávání tehdejších generací s dnešními, jejich priorit nebo vztahu k městu. Myslím, že právě takové hledání souvislostí může diváka oslovit,“ dodal Jirásek.

Dokument se zabývá i současnou podobou a využitím bývalých továrních areálů, jejichž existence je ohrožena

Nabízí možnost nejen poukázat na problém, ale také se zasadit o případné obnovení či renovaci bývalých továrních budov. Mohly by sloužit jako kulturních prostory, rezidenční bydlení či k zavedení menších textilních trhů, kde by se mohli prezentovat současní návrháři a designéři.

Bezmála hodinový snímek vznikl ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a za finanční podpory Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna. „Moravský Manchester je ukázkovým příkladem spolupráce České televize s partnery v našem regionu,“ uvedl ředitel brněnského studia České televize Petr Albrecht.