Statici z Vysokého učení technického v Brně (VUT) provádí v těchto dnech na fotbalovém stadionu za Lužánkami průzkum, který rozhodne o stavu objektu a jeho dalším používání. Dosavadní nálezy už nyní prokázaly místa, kde hrozí zřícení. Odborníci odebírají vzorky betonu především v západní části objektu, kterou tvoří třípodlažní tribuna s vestavěnou sportovně-provozní a administrativní budovou. 

Podle Pavla Schmida z Ústavu stavebního zkušebnictví VUT dosavadní nálezy prokazují značnou nestejnorodost struktury betonu nosných konstrukcí a jeho problematickou trvanlivost především s ohledem na působící klimatické vlivy. „Prohlídky již v současném stupni rozpracovanosti průzkumu prokázaly kritická místa, kde reálně hrozí samovolné zřícení fragmentů betonu až dílčích částí konstrukce,“ řekl.

V dalších etapách diagnostických prací se odborníci zaměří na identifikaci charakteru a způsobů vyztužení rozhodujících konstrukčních prvků betonářskou výztuží a stanovení rozsahu koroze. Odebírané vzorky čekají laboratorní analýzy mechanických a fyzikálních vlastností včetně chemických rozborů. Jejich cílem je stanovit aktuální hodnoty reálných materiálových parametrů v přímé vazbě na hodnocení zbytkové životnosti stadionu.

Posudek má být hotový v srpnu

„Komplexní vyhodnocení nálezů rozsáhlého stavebně materiálového a statického průzkumu bude základním a reálným východiskem pro návrh efektivního a ekonomicky racionálního rozhodnutí o budoucím využití stávajícího areálu,“ doplnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Stadion za Lužánkami dosud drží divácký rekord nejvyšší fotbalové soutěže. V říjnu 1996 přišlo na utkání Brno – Slavia 44.120 diváků. Poslední ligový zápas se tam hrál v září 2001. Od té doby stadion chátrá. Vedení Brna koncem února uvedlo, že se kvůli dezolátnímu stavu bude muset zbourat.