Alternativní potravinové sítě využívají dvě třetiny českých domácností. Tato varianta získávání potravin, která je odlišná od globalizovaného trhu a průmyslového zemědělství, provozovaného ve velkém měřítku, se těší velké popularitě. Podporuje užší vztahy mezi výrobci a spotřebiteli, udržitelné způsoby hospodaření a klade důraz na kvalitu či původ potravin. Vyplývá to ze studie, jejíž data sbírali vědci na konci roku 2021 při zjišťování situace navazující na pandemii covidu. Na výzkumu se podíleli odborníci z Národního institutu SYRI v Brně, informoval jeho mluvčí Filip Vrána.

Lidé si nejvíc oblíbili pěstování ovoce a zeleniny

Mezi více než 500 respondenty je nejoblíbenější pěstování ovoce a zeleniny na zahrádkách, kterému se věnuje 52 procent dotázaných domácností. Co se týče nákupů, oblíbené jsou farmářské trhy nebo prodeje přímo ze zemědělského dvora, ty využívá pětina domácností.

Potravinový systém čelí kritice kvůli neudržitelnosti

Výzkumníci se tématem zabývali v souvislosti s pandemií covidu-19 a začátkem období rychle rostoucí inflace. Zdaleka ale nejde jen o tyto aktuální problémy. „Globalizovaný a industrializovaný zemědělsko-potravinový systém čelí velké kritice pro svou neudržitelnost již několik dekád a zkušenost s pandemií covid-19 potvrdila v mnohých státech obavy spojené se zranitelností propojeného trhu. To se samozřejmě dotýká i spotřebitelů. Otázka šetrně pěstovaných a zároveň kvalitních, zdravých, ale i cenově dostupných potravin je nyní urgentnější než dříve,“ uvedl Jan Vávra z Národního institutu SYRI.

Domácnosti kvůli nedostatku peněz snížily spotřebu potravin

Výsledky výzkumu přinášejí důležitá zjištění i ve vztahu ke zdravotním otázkám. „Během covidové vlny na podzim 2021 vyjádřilo 36 procent respondentů obavu o dostatek potravin a téměř pětina z dotázaných domácností (18 %) zažila přímo nedostatek potravin. Věříme, že snad i díky našemu výzkumu padl mýtus Česka jako státu, kde potravinová chudoba prakticky neexistuje. Více než pětina všech dotázaných (22 %) také omezila konzumaci BIO potravin a 10 procent snížilo již tak poměrně nízkou spotřebu čerstvého ovoce a zeleniny. Důvodem bylo zejména zhoršení finanční situace jednotlivých českých domácností,“ uvedl vědec.

Stát by měl podporovat alternativní sítě

Ačkoli se během pandemie covidu-19 často hovořilo o potravinové soběstačnosti, nejde zdaleka jen o ni. Důležitý je i způsob produkce potravin, jejich dostupnost a vliv na zdraví. Podle Vávry by měla veřejná správa podporovat alternativní potravinové sítě a lokální produkci potravin.

Posiluje se odolnost domácností proti krizím

„Výsledky ukazují, že české domácnosti využívají různé cesty, jak si obstarat potraviny, zejména ovoce a zeleninu. To hodnotíme jako velmi pozitivní zjištění, neboť se tím posiluje odolnost domácností pro případ současných i budoucích krizí. Potraviny získané mimo globální obchodní sítě jsou navíc mnohdy šetrněji pěstované a zdravé,“ dodal výzkumník.