Zatímco v říjnu 2019 bylo svezeno 513 tun papíru, letos to bylo 625 tun. Podobná čísla jsou zaznamenána u plastového odpadu. Za letošní říjen svezli pracovníci 349 tun tříděného odpadu, což je o 43 tun více než loni.

Vlivem koronavirových omezení se proměnila skladba producentů odpadu. Výrazně ubylo odpadu od firem a škol, produkce se přesunula do domácností. „Lidé tráví spoustu času doma, objednávají si nákupy i jídlo přes internet, což má logicky dopad na zvýšené množství odpadu v kontejnerech. Museli jsme tomu přizpůsobit svoz odpadu, některá stanoviště s kontejnery tříděného odpadu svážíme každý den,“ komentuje Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno. 

Množství směsného komunálního odpadu narostlo jen nepatrně. Směsný komunální odpad, tedy ten z černých popelnic, je odvážen do zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO), jehož role je v době epidemie nezastupitelná, neboť probíhající termické procesy jsou významným prvkem v boji proti virům. „Díky vysokým teplotám ve spalovenských kotlích dochází k dokonalé inertizaci a hygienizaci odpadu. Celý proces zaručuje, že se případné infikované odpady nedostanou nikam do ovzduší a veškeré viry jsou zničeny,“ vyzdvihuje Filip Leder. Z toho důvodu přiváží např. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje použité ochranné prostředky do ZEVO SAKO, čímž je garantována stoprocentně účinná likvidace kontaminovaných roušek, rukavic a dalších ochranných prostředků. V ZEVO SAKO jsou aktuálně volné kapacity na příjem odpadu od všech zařízení, při jejichž činnosti vzniká potenciálně kontaminovaný odpad, např. domovů pro seniory, sociálních nebo zdravotnických zařízení. „Jsme připraveni všem těmto institucím nabízet bezpečné převzetí odpadů a významně tak přispět k omezení šíření infekce,“ dodává Filip Leder.