FN Brno po ukončení rekonstrukce centrálních operačních sálů a přístavby Oddělení klinické hematologie zahájila další velkou rekonstrukci objektů v areálu Bohunic. „Jedná se o projekt „Energetické úspory v budovách FN Brno“, jehož zásadním obsahem bude snížení energetické náročnosti objektů A až F nacházejících se v tzv. „staré zástavbě“ areálu nemocnice,“ uvedl tiskový mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Ten dále uvedl, že předmětem stavebních prací bude celkové zateplení fasád objektů, rekonstrukce střech, sanace suterénů a výměna veškerých venkovních dveří a oken objektů. Práce budou probíhat za provozu s minimálním omezením. Ukončení stavby se předpokládá už koncem roku 2019.

„Celkové investiční náklady činí více než 160 mil. Kč a budou z velké části hrazeny ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví ČR a Operačního programu Životní prostředí EU. Zhotovitelem stavebních prací je firma Metrostav, a.s.,“ uzavřel Žára.