Flamiková: Stávající koalice dokázala vytáhnout Brno ze zatuchlosti předchozích vlád ODS a ČSSD

Jedničkou strany Zelených je po několika letech žena, Jasna Flamiková. Tato dáma dříve pracovala jako ředitelka Nadace Veronica a u zelených je od roku 2004. Momentálně je již třetí volební období zastupitelkou městské části Brno-střed.

  • Foto

    archiv Jasny Flamikové

- S jakým cílem jdete do nadcházejících voleb, případně co považujete za dobrý výsledek?

V zastupitelstvu města Brna chceme získat 7 zastupitelských mandátů, které jsme měli v předminulém volebním období.

- Volební programy kandidujících stran v Brně se nijak zásadně neliší, naopak se poměrně shodují v mnoha bodech a plánech. Po jakém resortu byste v případě úspěchu sáhli na magistrátu, co je pro vás prioritní?

Prioritou jsou pro nás opatření proti přehřívání města, suchu a projekty zlepšování ovzduší. Je to právě kvalita životního prostředí, která má vliv na délku našeho života a na naše zdraví. Jsme rádi, že s blížícími se volbami některé strany tyto body také zahrnuly do svých programů, lépe se pak budou po volbách prosazovat. Zatímco oni však o problémech sucha a nutných opatřeních teprve mluví, my už na nich spolu s odborníky léta pracujeme a realizujeme pilotní projekty. Ukázkové je například jezírko na sídlišti v Novém Lískovci, které zadržuje dešťovou vodu z okolních paneláků. Jak ukázalo letošní léto, vlny extrémních veder ovlivňují život nás všech. Významně narůstá úmrtnost, klesá soustředění, pracovní výkonnost, zvyšuje se počet dopravních nehod a narůstají ekonomické ztráty. Město musí zůstat příjemné pro život i v létě. Je proto nutné investovat do masivní výsadby zeleně, podporovat stavbu zelených střech na domech a zlepšovat hospodaření s dešťovou vodou.

Za důležité ale považujeme také změny v dalších oblastech: bytové politice, rozšíření nabídky a zvýšení kvality škol a vzdělávání a v neposlední řadě také zlepšení dopravy.

- Vaše základní čtyři programové body, jaké by to byly, případně v jakém časovém horizontu?

Nejdůležitějším bodem našeho programu je zvýšení množství zeleně v ulicích a celkově boj s důsledky extrémního vedra a sucha. Dalším důležitým tématem je zlepšení dopravní situace - budování záchytných parkovišť, zajištění koordinace staveb, zrychlení a zkapacitnění MHD, zlevnění jízdného i zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších na ulicích. Třetím prioritním tématem je pro nás výstavba nových městských bytů, do pěti let jich chceme mít postaveno dalších 1000. A čtvrtou prioritou pak rozšíření nabídka nových vzdělávacích přístupů v městských školách a školkách.

           - Jaké téma, či bod programu jiné politické strany, by byl důvodem toho, že byste nebyli ochotni s danou stranou zasednout v zastupitelstvu?

V zastupitelstvu zasedají strany na základě přímého mandátu od voličů, tam není možné si vybírat, kdo další bude v zastupitelstvu sedět, to určují voliči. Kde však lze uplatnit výběr je Rada města Brna, která se obsazuje na základě koaliční dohody zvolených stran. A tady můžeme jednoznačně říct, že v Radě bychom určitě nezasedli s komunisty, ani zástupci xenofobních stran.

- Brno má územní plán z roku 1994 a nový zatím v nedohlednu, kdo ta to nese odpovědnost a co se pro ten nový dá obratem udělat?

Práce na územním plánu byly reálně zastaveny v roce 2013 za primátora Onderky a jeho náměstka Macka z důvodu neexistence nadřazeného krajského plánu (ZUR). Poté, co kraj dokument znovu připravil a koncem roku 2016 schválil, práce se opět rozběhly i v Brně. Zelení mezitím připravili a prosadili zřízení Kanceláře architekta města (KAM). Jedním z důvodů bylo také to, aby se příprava návrhu nového územního plánu dostala pryč z rukou externích firem, které byly propojeny s developery a obchodníky s pozemky. Nyní má přípravu územního plánu opět plně v rukou město prostřednictvím vlastní kanceláře KAM a to je důležitý krok k tomu, aby byl nový plán připraven včas, kvalitně a ve veřejném zájmu. Při jeho přípravě je však potřeba precizně dodržovat všechny zákonné postupy. Pokusy o “urychlování” tím, že se nediskutuje s veřejností a nepřihlíží k jejím připomínkám už tu v minulosti byly a vždy nakonec vedly opačným směrem, ke zbytečným průtahům. Cílem je mít kvalitní rozvojový dokument pro Brno, který podpoří výstavbu bydlení, včetně občanské vybavenosti, a rozvine vizi města krátkých vzdáleností, které je příjemné k životu.

- Doprava je téměř stěžejním bodem všech politických stran, které kandidují v podzimních komunálních volbách. Jak konkrétně chcete tento palčivý problém řešit (koordinace oprav a staveb, zácpy, objížďky, atd)?

Dopravní situaci v Brně nelze zlepšit bez toho, že bude dobudován velký městský okruh a síť záchytných parkovišť dobře napojených na MHD. To jsou priority. Zároveň je ale třeba zlepšovat systém veřejné dopravy, aby se stal reálnou alternativou pro většinu lidí, kteří se denně v Brně přepravují. Proto jsme prosadili zlevnění a elektronizaci roční šalinkarty a chceme v postupném zlevňování jízdného pokračovat. Zároveň je třeba zvláště v centru MHD kapacitně posílit a zrychlit. Proto chceme nastartovat projekt podzemní tramvaje, bez které se Brno do budoucna neobejde. Zlepšit je ale třeba i podmínky pro využívání kola (cyklopruhy, cyklostojany) a zvýšení bezpečnosti pro pěší, hlavně děti.     

 A koordinace staveb? S tou mám v posledním roce z pozice místostarostky Brna-střed velmi špatnou osobní zkušenost. Řešili jsme krizovou situaci v oblasti Gorkého a Veveří. O tom, že se plánuje celková rekonstrukce ulice Gorkého a Údolní jsme od magistrátu věděli. Ale do toho najednou přišly Teplárny s výměnou parovodu za horkovod. A aby toho nebylo málo, tak Dopravní podnik chtěl ve stejném čase začít rekonstruovat koleje na ulici Veveří. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby se to spustilo opravdu všechno naráz? Díky jednání se podařilo opravu Grohovy odložit na začátek září. Zároveň jsme s Dopravním podnikem vyjednali odložení opravy kolejí o rok. Toto jsou ale věci, které musí koordinovat město. Proto navrhujeme podle vzoru Kanceláře městského architekta vznik Kanceláře městského investora, který bude mít přípravu a koordinaci důležitých staveb v ulicích na starosti.

- Váš recept na bezdomovectví v Brně? Přijmout migranty do Brna nebo nepřijmout?

Bydlení je základní předpoklad důstojného života všech lidí. Není pro nás přijatelné, aby děti neměly šanci se připravovat do školy nebo byly dokonce odebírány z rodin proto, že rodiče žijí na ubytovně. Budeme proto prosazovat pokračování projektů, jejichž cílem je ukončování bezdomovectví rodin s dětmi. Pro společnost i město je levnější pomoci jim začlenit se do normálního života. Sociální bydlení se musí stát běžnou součásti politiky města. Ve vyloučených lokalitách budeme podporovat zaměstnanost místních.

Otázka “přijímání migrantů” je v první řadě věcí státu - bez poskytnutí azylu není ani možné, aby se sem uprchlíci dostali. Pokud se vláda rozhodne lidi ohrožené válkami a extrémní chudobou přijmout a poskytnout jim v Česku azyl, mělo by Brno podle nás v takovém případě nabídnout vládě pomoc s integrací. Máme tu mnohaleté zkušenosti s úspěšným začleňováním uprchlických rodin do společnosti a vždy se podařilo pro takové lidi najít práci a bydlení. Město Brno dokázalo v minulosti těžit ze soužití lidí různých národností a kultur. Máme tedy na čem stavět.   

- Která politická strana je vám programově nejblíže a kde vidíte, že byste se dokázali dohodnout?

Nejbližší programovou shodu jistě nacházíme s Žít Brnem a Piráty.