Výstavba multifunkční haly patří k největším strategickým projektům města v následujících letech. Představitelé města mají ambice hostit v ní světový šampionát v hokeji už v roce 2024. Její předpokládaná cena převyšuje jednu miliardu korun a kapacita bude asi dvanáct tisíc diváků.

Cílem prací na vstupní zóně západ je podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) vedle vytvoření prostoru pro stavbu multifunkční arény i vznik nezbytného zázemí fungování areálu Veletrhů Brno v souvislosti s existencí haly.

„Jde o zajištění přístupu a příjezdu do výstavní i nevýstavní části areálu pro zaměstnance, hosty, externí pracovníky nebo vystavovatele. Dále také přesun zázemí spedice a odpadového hospodářství. Areál výstaviště se tím připraví na výstavbu multifunkční haly při zachování funkčního zázemí pro svůj provoz,“ vysvětlila Vaňková.

Vytvoření vstupní zóny západ zahrnuje celou řadu činností, které budou dělat na základě koncernového pokynu Veletrhy Brno. Podle radního pro oblast dopravy Petra Kratochvíla (ODS) jde o umístění plotu oddělujícího areál výstaviště od volně přístupné plochy okolo multifunkční haly, vybudování náhrady stávajících zázemí spedičních firem a odpadového hospodářství, která jsou určena k demolici.

„Součástí záměru jsou i demoliční práce, přeložení sítí nebo nové trasy rozvodů. Důležitým krokem je také úprava některých bran. Za nynější branou 9 se vybuduje nová brána 7, která poslouží jako vjezd do areálu ze západní sekce, směřovaný do nevýstavní části areálu,“ uvedl Petr Kratochvíl.

Tuto sedmou bránu podle něj využijí celoročně zaměstnanci, nájemci nebo třeba montéři expozic. „Počítá se i s úpravou původní brány číslo 9, která bude rozšířena o průchod pro pěší v návaznosti na zastávky městské hromadné dopravy. Do výstavní části areálu pak zajistí vjezd nová brána číslo 8, vyhrazená pro vystavovatele, nájemce a zaměstnance s příslušným oprávněním,“ vypočítal Kratochvíl.

Odhadované náklady projektu vstupní zóny západ přesahují podle Anny Dudkové z brněnského magistrátu sto milionů korun. „O termínu zahájení prací se ještě bude jednat,“ doplnila Dudková.