Práce profesionálních hasičů vyžaduje připravenost na různé mimořádné situace. Proto se pravidelně konají různě zaměřené nácviky nejrůznějších situací. Tentokrát brněnští hasiči nacvičovali záchranu osob ze staticky narušených výkopů.

Příslušnici se seznámili jak s taktickým postupem aplikovaným při zásahu, tak s dalšími nebezpečími, která mohou při události vyvstat.

Témata odborné přípravy jsou pro instruktory stabilizace HZS JmK jednotná. Během roku absolvují také několikadenní výcviky, na nichž se seznamují s novinkami, které následně aplikují při výcviku hasičů na svých domovských stanicích v rámci celého Jihomoravského kraje.