Hasiči: Začíná topná sezóna, připravte se na topení bez požárů

V minulém topném období zasahovali hasiči u téměř 80 požárů, které měly souvislost s topením.

  • Foto

    redakce (MOŠ) ilustrační

Přichází topná sezóna a s ní i riziko požárů, jejichž příčinou jsou neudržované komíny a kotle. „V uplynulé sezóně jsme zasahovali u téměř 80 požárů, které měly souvislost s topením. Každoročně dochází u těchto událostí ke zraněním, příp. úmrtím a milionovým škodám,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Ten také dodal, že tyto typy požárů jsou nebezpečné tím, že se mohou rozšířit z komínu i do dalších prostor domu a způsobit tak značné škody na majetku a samozřejmě ohrozit obyvatele domu na životě. Po požáru komínu nelze tento ihned používat, což je v zimě pro domácnost nepříjemné.

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Co mohu zkontrolovat sám?

Je kouřovod řádně upevněn?

Není spotřebič nebo kouřovod propálený?

Fungují uzávěry komínových dvířek?

Jsou funkční přívodní kabely a zásuvky u kotle?

Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?

Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.  Ověřit si odbornost pozvaného kominíka můžete na stránkách HZS ČR: http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

„Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál a požár ohlásit na tísňovou linku 150 případně 112. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek,“ doplnil Mikoška.

Při používání spotřebičů paliv je potřeba především dodržovat návod výrobce, který řeší správné umístění a připojení spotřebiče. Stanovuje používání předepsaného paliva a informuje o možných nebezpečích při používání.