Hodonínský děkan Josef Zouhar získal od papeže Františka záslužné ocenění Pro Ecclesia et Pontifice. Ocenění, označované také jako čestný kříž, udělil svatý otec u příležitosti výročí 80 let věku a 55 let od Zouharova kněžského svěcení. Knězi ho předal brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul. Zouhar se tak stal historicky prvním držitelem tohoto vyznamenání v brněnské diecézi. Ta o ocenění informovala v tiskové zprávě.

Biskup: Je to jeden z nejlepších spolupracovníků

„Otec Josef Zouhar je jedním z mých nejlepších a nejstarších spolupracovníků, vyniká věrností a obětavostí v kněžské službě, a to nejen v pastorační práci jakožto farář a děkan, ale také jako zodpovědný za diecézní charitu. Velmi cenný byl jeho přínos jakožto člena kněžské rady a sboru poradců,“ uvedl biskup Pavel Konzbul.

Knězem nejen ve zpovědnici, ale i v montérkách

Obětavost otce Zouhara vyzdvihuje i farnice Libuše Tesaříková. „Jeho lidský přístup se projevoval i tím, že když bylo potřeba, navlékl si montérky a šel pracovat na opravách fary nebo kostela normálně spolu s ostatními. A to je také důvod, proč si jej všichni vážíme. Že jej neznáme jen z kostela či ze zpovědnice, ale že žije s námi a našimi rodinami,“ vysvětlila hodonínská farnice. Ta k blížícímu se jubileu 55 let od kněžského svěcení ve farnosti připravuje spolu s mnoha farníky výstavu, poukazující na to, co všechno v Hodoníně za svého působení otec Zouhar vybudoval a prožil.

Ocenění pro všechny „obyčejné“ kněze

Vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice zavedl v roce 1888 papež Lev XIII. Od té doby ho papeži udělují nejen kněžím, ale i laikům a jedná se o nejvyšší papežské vyznamenání takového typu. Do brněnské diecéze ocenění míří vůbec poprvé. „V naší diecézi slouží okolo 320 kněží a vyznamenání otce Zouhara vnímám nejen jako vyznamenání výjimečnosti jeho kněžské služby, ale také jako ocenění pro všechny kněze, kteří svou práci vykonávají jako službu lidem. Často se o kněžích v médiích mluví jen v návaznosti na skandály, ale většina z nich odvádí desítky let poctivou a obětavou službu pro lidi, kterou málokdo veřejně ocení. Mám radost, že si papež František jejich práce váží,“ uvedl biskup Konzbul.

Zouhar je dlouholetý farář i prezident diecézní charity

Josef Zouhar se narodil 8. října 1943 v Senetářově. Pochází z devíti sourozenců, kněžími bylo i jeho šest strýců. Po absolvování střední školy v Blansku nastoupil v roce 1960 do olomouckého kněžského semináře. Po kněžském svěcení v roce 1968 začínal jako kaplan v Jedovnicích. Později působil ve farnostech v Moravské Nové Vsi, ve Ždánicích, v Lovčicích u Kyjova, v Hodoníně, Lužicích u Hodonína a Mikulčicích. V roce 2006 ho už jako hodonínského děkana papež Benedikt XVI. Jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Mezi lety 2002 a 2021 také zastával funkci prezidenta Diecézní charity Brno a v současnosti je biskupským delegátem pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi.