Hygienici se stejně jako v předchozích letních sezónách zaměřili na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin. Součásti každé cílené kontroly byl odběr vzorku zmrzliny pro laboratorní vyšetření, jehož účelem bylo zjistit mikrobiologický stav zmrzliny při prodeji.

Na jihu Moravy tak krajští hygienici udělali 35 kontrol v 35 provozovnách. Z 35 odebraných vzorků jich osmnáct nevyhovělo, potvrdil v tiskové zprávě Krajské hygienické stanice v Brně ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Milan Šles.

Provozovatelům, u kterých byly zjištěny nevyhovující vzorky, hygienici nařídili provedení sanitace výrobního stroje včetně prostor, kde je zmrzlina připravována, a následně provedení vlastního odběru zmrzliny pro laboratorní vyšetření. „Za zjištěné závady včetně nevyhovujících vzorků bylo navrženo 18 sankcí v souhrnné výši 70 tisíc korun,“ upřesnil Milan Šles.

Podle něj u 14 nevyhovujících vzorků laboratorní vyšetření potvrdila přítomnost bakterií z čeledi Enterobacteriaceae, které jsou indikátorem nedostatečné provozní a osobní hygieny. Tím je myšlena zejména nedostatečná očista zmrzlinového stroje, pracovních ploch, provozního náčiní nebo nedostatečné mytí rukou personálu.

U zbývajících nevyhovujících vzorků laboratorní vyšetření odhalila přítomnost koagulázopozitivních stafylokoků, což jsou bakterie, jejichž zdrojem je především člověk. Tyto bakterie se mohou nacházet například na rukou a v horních cestách dýchacích.

Přítomnost těchto bakterií ve zmrzlině opět svědčí zejména o nedostatečné hygieně rukou a nedostatečné sanitaci provozovny. Ač byly zmrzliny mikrobiálně kontaminovány, byly prosté typicky patogenních mikroorganismů, jejichž přítomnost ve zmrzlině je nepřípustná.

„S ohledem na to, že považujeme zmrzlinu za rizikovou potravinu a výsledky odběrů zmrzlin za neuspokojivé, budeme v kontrolách zmrzlin pokračovat,“ upozornil ředitel odboru.

Ten apeluje na zákazníky, aby si před samotným nákupem zmrzliny či jiného občerstvení všímali čistoty samotného prostředí provozovny i pracovního oděvu personálu. „Důležité je také, aby si obsluha myla ruce nebo správně používala jednorázové pomůcky,“ dodal Milan Šles.