Influenceři na sociálních sítích se postupně stávají novým typem autority ve veřejném prostoru, který si zatím neumíme ještě nikam zařadit, ale její vliv stále stoupá. Zatímco dlouhodobě byli vnímáni jako lidé, kteří se profilují v oblasti životního stylu a nemluví se svým publikem o vážných věcech, během covidu se ukázalo, že to není už pravda. Tato zatím příliš neprobádaná skupina získala autoritu i v politických tématech, uvedla Marie Heřmanová z Národního institutu SYRI v Brně a Sociologického ústavu AV ČR, která se tímto relativně novým fenoménem zabývá.

Pandemie proces urychlila

To, že získali influenceři autoritu v politických otázkách, je faktem. „Začínalo to být patrné už před covidem, ale pandemie celý tento proces zrychlila,“ uvedla Heřmanová. Covid poskytl influencerům zejména na českém Instagramu příležitost, které využili. Pomocí svých nástrojů se posunuli do pozice alternativních autorů v opozici k mainstreamovým expertům. Heřmanová pojmenovala posun influencerské komunikace jako „politizaci domácího prostoru“.

Řeší způsob vstupování influencerek na scénu

„V podstatě to jde popsat tak, že věci každodenního života typu ‚půjdu nebo nepůjdu s dítětem ven‘ či ‚pojedu nebo nepojedu na dovolenou‘, se v kontextu covidu staly politickými otázkami pro influencery příležitostí, jak si politickou autoritu budovat,“ popsala socioložka. Ta se ve svém výzkumu zabývá mimo jiné otázkami, jakým způsobem vstupovaly do komunikace o pandemii covidu influencerky na sociálních sítích, jaké narativy se mezi nimi šířily a proč.

Podstatný je podle vědkyně i genderový rozměr

Vliv influencerů má podle vědkyně dopad i na celkové vnímání autorit obecně, například v kontextu některých „tradičních“ autorit, jako jsou novináři. Jako velmi podstatný vnímá vědkyně také genderový rozměr. Na sociálních sítích se podle Heřmanové často uplatňují ženy, které jsou jinak v politické komunikaci a pozici politických autorit málo reprezentované, což je samo o sobě významným fenoménem.

Vědci z brněnského institutu dlouhodobě analyzují roli influencerů

Vědci SYRI analyzují roli influencerů dlouhodobě. „Jejich bádání nabídne poznatky, které bude možné aplikovat pro lepší zvládání budoucích krizí. Bude je zajímat, jak se různé expertní a konspirační obsahy šíří napříč českým mediálním prostorem, například jak diskurz tradičních médií ovlivňuje komunikaci mezi influencery či v různých online komunitách, a naopak, jaký vliv tyto diskuse mají na produkci i obsahy tradičních médií. Jedním z témat je i role českých influencerů vzhledem k vnímání konfliktu na Ukrajině,“ dodal mluvčí Národního institutu SYRI v Brně Filip Vrána.