Jihomoravský kraj se chce v příštích šesti letech více zaměřit na rozvoj cyklistické infrastruktury, která umožní lidem bezpečně dojíždět na kole do práce či do škol. Vyplývá to z nové koncepce rozvoje cyklistiky, jejíž podobu dnes schválili krajští zastupitelé. Mapová část koncepce obsahuje návrh dopravních a turistických cyklokoridorů, které tvoří vhodnou cyklistickou síť propojující všechny obce s rozšířenou působností v celkové délce 1700 kilometrů. Kraj je chce při výstavbě podporovat přednostně.

Kraj si koncepci nechal vypracovat s ohledem na končící platnost starého dokumentu a potřebu akcentovat bezpečnou bezemisní dopravu i nové trendy. „Koncepce nám ukáže, jaké cyklostezky obce postavily, i to, jakým směrem máme infrastrukturu dál podporovat prostřednictvím našeho dotačního titulu,“ řekl náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL). Více než stezky pro turisty je podle něj nyní žádoucí podpořit vybudování cest pro každodenní využívání.

„Prioritní je bezpečná doprava do škol, zaměstnání a za službami. Narůstající ochota lidí dojíždět i na delší vzdálenosti na kole je realitou, reagujeme i na masivní rozšíření elektrokol. Také chceme podpořit budování různých propojek mezi obcemi, aby třeba maminky s dětmi měly kam na odrážedlo, kolo nebo brusle. Často jsou to úseky, které lze vytvořit za relativně málo peněz. Dále se chceme domluvit se Státním pozemkovým úřadem na využití cest pro zemědělskou techniku i k cyklodopravě. Všechno se bude odvíjet od aktivit krajského a regionálních cyklokoordinátorů, kteří budou mít na starost jednotlivá ORP (obce s rozšířenou působností),“ uvedl Zámečník.

Konkrétní projekty a zejména výstavbu vyplývající z nové koncepce plánuje kraj financovat z krajských, státních i evropských peněz. Roční náklady odhaduje na 50 milionů korun, většina peněz na rozvoj sítě však nadále půjde ze státních a evropských zdrojů. „Kdybychom každý rok vybudovali přibližně 25 kilometrů cyklostezek, tak by v kraji za šest let přibylo na 150 kilometrů bezpečných úseků,“ doplnil Zámečník. Na tvorbě dokumentu se podílely obce i spolky, s nimiž kraj návrh cyklokoridorů předjednal.