VZmB se stará o svěřené vodní prvky nejen v parcích, ale také na významných místech města Brna. Pod pojmem vodní prvky rozumíme jak kašny, které slouží jako estetický prvek a doplněk parku či náměstí, ale také pítka, která slouží lidem k osvěžení v horkých dnech. V roce 2015 byla všechna pítka označena na viditelných místech dvojjazyčným nápisem „pitná voda“.

O údržbových pracech na kašně na Náměstí Svobody říká ředitel VZMB Jozef Kasal:„Budou to celkem tři nátěry. Zlepší se tím hydroizolace.“ Akce začne ve středu. Pracovníci společnosti nejprve ohradí prostor a pak demontují bronzové prvky, aby se mohli dostat k vaně kašny.

Vlastní kašnu o průměru 15 metrů město zprovoznilo v roce 2006. Její součástí jsou i úryvky veršů básníka Jana Skácela na bronzových roštech kolem kašny.