Kraj má statisíce na likvidaci komárů, předzásobil se přípravkem určeným k hubení jejich larev

Celkem jedním tisícem kilogramů přípravku VectoBac WDG v hodnotě 2,23 milionu korun je Jihomoravský kraj připraven na letošní invazi komárů v regionu.

  • Foto

    ilustrační (pixabay)

„Vytvoření uvedených zásob bylo nutné z důvodu potřeby okamžité dostupnosti tohoto přípravku. Jeho účinná aplikace je totiž možná pouze po krátkou dobu 5 až 7 dní, kdy jsou komáři ve vývojovém stádiu larev,“ vysvětluje hejtman Bohumil Šimek.

Přípravek VectoBac WDG slouží pro potřeby měst a obcí Jihomoravského kraje a je jim poskytnut zdarma. V tomto roce byl již aplikován po vytrvalých deštích v měsíci červnu na Hodonínsku, a dále pak v červenci a opakovaně v srpnu na Břeclavsku. V současné době tak bylo ze skladu kraje vydáno celkem 175 kg tohoto selektivního larvicidního přípravku a ten byl aplikován formou granulátu přímo do lagun nebo postřikem do travin na zatopených loukách a v lesních porostech.

„I přesto, že hlavním tématem je stále koronavirus a procesy s ním spojené, bezpečnostní rada se samozřejmě zabývá a sleduje i jiná témata, jako je například sucho v krajině nebo invaze komárů. Chtěl bych tímto poděkovat všem starostům v postižených oblastech, kteří zajišťují samotnou aplikaci,“ dodal hejtman Šimek.

Konkrétní termín aplikace přípravku VectoBac WDG vždy dohodne starosta příslušné obce, do jejíhož katastrálního území riziková oblast kalamitního výskytu komárů spadá. Podle odborníků z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje budou letos problémy s komáry mnohem výraznější než v předchozích suchých letech.