Téměř po třech letech dojde na opravu silniční infrastruktury v obcích postižených tornádem. Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo již několik dotačních programů na podporu obcí na jižní Moravě, které v roce 2021 poškodil přírodní živel. Nyní se nabízejí další peníze, a to na opravu silnic. Celkové škody byly po katastrofě vyčísleny na patnáct miliard korun. Živel zabil šest lidí a další dvě stovky zranil. Tornádo poničilo zhruba 1200 domů, zbouraných jich pak bylo asi 200, upřesnila mluvčí kraje Alena Knotková.

Lidé se z katastrofy vzpamatovávají dodnes

Lidé v této lokalitě se podle náměstka hejtmana pro dopravu Jiřího Crhy (ODS) z katastrofy vzpamatovávají dodnes. Kromě domů, škol a obchodů živel poškodil silnice, chodníky či kanalizace. „Zejména komunikace pak poničila těžká technika, nákladní auta a nakladače. Nyní máme k dispozici peníze z Ministerstva pro místní rozvoj. Díky tomu se opraví silnice v Moravské Nové Vsi, Hruškách a Mikulčicích. Podle projektu přijde tato část na 27 milionů korun bez DPH. Předpokládám, že po vysoutěžení bude částka ještě nižší,“ uvedl Jiří Crha.

Soutěž o zakázku začne ještě v únoru

Předmětem zakázky je oprava čtyř silnic druhé a třetí třídy. Akci kraj zadá jako jednu veřejnou zakázku jednomu dodavateli z důvodu návaznosti jednotlivých úseků a nutnosti koordinace všech úseků stavebně a také s ohledem na omezení dopravy (uzavírky) a stanovení objízdných tras. „Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje začne tuto zakázku soutěžit ještě v únoru, se stavbou by se mohlo začít v květnu a na konci září by mohly být silnice v plném provozu,“ doplnil ředitel krajské Správy a údržby silnic Roman Hanák.

Položí i nový asfalt v Moravské Nové Vsi a udělají dešťové svody

Jihomoravští radní odsouhlasili i další investiční záměr v této lokalitě. Stavba řeší rekonstrukci silnice II/424 v průtahu obcí Moravská Nová Ves v délce úseku 1,097 km. Při ní se podle Hanáka nejprve odfrézují stávající asfaltová souvrství. Poté přijdou na řadu potřebné lokální sanace konstrukce vozovky, položí se asfaltový beton pro ložnou vrstvu, spojovací postřik a další vrstva asfaltového betonu, tentokrát pro obrusnou vrstvu. Voda se ze silnice odvede do nových dešťových vpustí. Stávající svislé dopravní značení nahradí nové značky a dojde k obnově vodorovného dopravního značení.

Náklady se pohybují kolem 24 milionů korun

„Podle projektu se celkové náklady na tuto stavbu pohybují kolem 24 milionů korun.  I v tomto případě bychom chtěli na financování stavby získat dotaci z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj. Maximální podpora, která může být poskytnuta kraji, je 60 procent způsobilých výdajů, což je u této konkrétní stavby více než 14,4 milionu korun. Pokud bychom finance získali, jsme připraveni udělat rekonstrukci ještě letos,“ dodal hejtmanův náměstek.