Odborníci se shodli na osmi požadavcích, které chtějí zapracovat do avizovaného návrhu novely Ministerstva zemědělství. Navrhované kroky mají zabezpečit stabilitu a odolnost lesů.

Platforma za novelizaci lesního zákona prosazuje snížení byrokracie a více rozhodovacích pravomocí přímo pro vlastníky lesů a navrhuje zřízení lesních úřadů, které zefektivní státní správu lesů a ušetří veřejné rozpočty.

Přijetí podmínek by umožnilo využívat lepší způsoby hospodaření. Podle odborníků totiž není současná legislativa z první půlky 90. let schopná postihnout dynamicky se měnící podmínky v lesích. Složitá jsou proto i efektivní adaptační opatření na změnu klimatu.

„Aktuální vědecké poznatky a výsledky výzkumů nám stále více ukazují, že diverzifikace hospodaření podle konkrétních přírodních podmínek přináší větší stabilitu a odolnost lesů. Je proto nutné, aby novelizace lesního zákona přinesla vlastníkům lesů větší liberalizaci při výběru modelů hospodaření, a tím i možnost více využívat tvořivých sil přírody ve prospěch biodiverzity i celé společnosti,“ vysvětlil Tomáš Pospíšil z MENDELU.

Zástupci platformy poukazují na očividné dopady klimatické změny v podobě sucha, kůrovcových kalamit, lesních požárů a velkých nezalesněných ploch.

„Jen včasnou úpravou zákona můžeme tyto nevratné změny zastavit. Apelujeme proto na Ministerstvo zemědělství, aby vyslyšelo a co nejrychleji do novely zapracovalo naše požadavky. V opačném případě hrozí narušení všech funkcí lesa, včetně té rekreační,“ uvedl předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR Jiří Svoboda. Podle něj by měl stát finančně podpořit šetrné postupy obnovy lesů a posílit inovace.

Největší překážkou je v současnosti pro lesníky přílišná legislativní kontrola. „Lesník má poměrně přesně popsáno co, v jakém poměru a kdy má v lese sázet. Má jen velmi omezené možnosti využívat přirozenou obnovu nebo reagovat na změnu podmínek stanoviště vlivem sucha nebo zvyšujících se teplot. Stát má potřebu mít vše co nejvíce pod kontrolou, ale příroda se nedá svázat do limitů a čísel,“ podotkl Pospíšil.

Následovat bude předání návrhu Ministerstvu zemědělství, aby zpracovalo přesnější legislativní znění. Nutná bude i podrobnější odborná diskuze s různými zainteresovanými stranami.

„Myslím, že Ministerstvo zemědělství si je samo vědomo potřeby zásadních změn, takže pevně věřím, že mnoho našich návrhů akceptováno bude. Pokud by se však stalo, že se legislativní proces zadrhne a nebude přijata žádná změna, české lesnictví ustrne v minulosti a nestane se moderním oborem, který je schopen reagovat na nové potřeby společnosti, ani na nové podmínky způsobené klimatickou změnou,“ zhodnotil Pospíšil s tím, že legislativní návrh by měl být přijat širší odbornou veřejností, aby měl co největší šanci na schválení.