Fakultní nemocnice Brno zaznamenala vyšší zájem pacientů o vyšetření ve spánkové laboratoři. Na pracovišti na plicní klinice hospitalizuje týdně asi 30 pacientů. Čekací doba je aktuálně kolem tří měsíců, sdělila mluvčí nemocnice Veronika Plachá při příležitosti dnešního Světového dne spánku. Nemocnice má další dvě pracoviště zabývající se poruchami spánku. Další jsou na neurologické klinice a klinice interní medicíny, geriatrie a praktického lékařství.

Zájem mají hlavně pacienti ve středním a starším věku

„Někteří jsou s nadváhou a mají klasické nemoci jako vysoký tlak, cukrovku a další civilizační onemocnění,“ řekla mluvčí. Podle přednosty kliniky plicních nemocí Milana Sovy zaznamenala spánková medicína za poslední dekády zásadní vývoj. „Asi největším pokrokem byl objev přístrojů k léčbě poruch dýchání ve spánku. Hlavně u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe se setkáváme s významnými příznaky, jako je nadměrná spavost, únava a podobně,“ uvedl Sova. Apnoe je porucha, při níž nastává zástava dechu při spánku.

Pozor na apnoe!

Podle Sovy je také významně negativní vliv apnoe na vnitřní orgány. „Díky terapii dokážeme většinu těchto procesů zvrátit a pacientům významně zkvalitnit život,“ dodal přednosta. Díky třem pracovištím, která se poruchami spánku v nemocnici zabývají, a jejich specializaci nemocnice zaručuje komplexní léčbu.

Dokáží vypudit oxid uhličitý z krve

„Na naší klinice léčíme nejen pacienty s prostým syndromem obstrukční spánkové apnoe, ale zabýváme se i například hypoventilací při obezitě a respiračním selháním v rámci chronické obstrukční plicní nemoci. V důsledku té se u některých pacientů hromadí v krvi oxid uhličitý, který dokážeme odventilovat pomocí různých přístrojů. Díky tomu významně zlepšujeme kvalitu života pacientů a zlepšujeme přežití v případě těžkých stavů,“ řekl primář plicní kliniky Vladimír Herout.

Novinkou je měření oxidu v krvi pacientů

Podle Sovy se pneumologie i spánková medicína stále rozvíjí a nemocnice na to reaguje. „Novinkou je například kontinuální měření oxidu uhličitého v krvi pacientů, díky kterému dokážeme přesněji stanovit diagnózu a lépe nastavit léčbu,“ poznamenal přednosta.

Světový den spánku připadl na dnešek

Světový den spánku nemá pevné datum v kalendáři, ale připadá vždy na poslední pátek před jarní rovnodenností. Letos tak připadl na dnešek. „Světový den spánku vznikl proto, aby připomněl celosvětové populaci, že spánek je nedílnou součástí našich životů a že bez kvalitního spánku nemůžeme ani vést kvalitní život,“ dodala mluvčí nemocnice.