„Kde je vůle, tam je cesta. Kde je zvůle, jsou jen gesta. Developer vydělá, město prodělá!“ Těmito a podobnými protestními cedulemi protestovali proti výstavbě valu proti velké vodě obyvatelé obou zmíněných městských částí na dnešním jednání Zastupitelstva města Brna, jehož stěžejním bodem bylo projednání nového územního plánu města. Lidem totiž hrozí, že přijdou o části svých pozemků v důsledku vyvlastnění.

Protipovodňová opatření navržená v novém územním plánu podle protestujících Brňanů naopak vyhovují developerovi, který v městské části vlastní pozemky, na kterých by chtěl stavět rodinné a bytové domy pro zhruba 500 lidí. Pozemky v lokalitě Parkové a Kusákovy ulice jsou totiž v záplavovém území, a bez ochranné hráze, kterou obyvatelé Obřan a Maloměřic považují v plánované podobě za nesmyslnou, na nich nemůže stavět.

„Protipovodňová hráz v navržené podobě vede přes pozemky obyvatel Obřan a Maloměřic. Lidé by tak o ně vyvlastněním přišli. Projekt vychází ze studie společnosti AQUATIS z roku 2015, která v popisu současného stavu uvádí řadu chybných a nepřesných informací. Proto žádáme, aby zastupitelé přípravný proces pozastavili alespoň do doby, než se zjistí, zda lze postavit protipovodňovou ochranu tak, abychom o své zahrady nepřišli,“ uvedla Ludmila Kutálková, která se svým manželem zastupuje nespokojené občany Obřan a Maloměřic.

Jednání zastupitelstva označila jako jednu z posledních šancí, jak zabránit přípravě stavby hráze v současné podobě. Proti stavbě v minulosti vznikla petice, kterou dosud podepsalo přes 600 obyvatel.

Ti se přitom už ve čtvrtek dozvědí, zda je možné vést protipovodňová opatření tak, aby nezasahovala do jejich pozemků. Na dnešním městském zastupitelstvu totiž zaznělo, že se dělal nový, velmi podrobný povodňový model na stoletou vodu a v závislosti na něm by se mohlo upravit vedení valu.

A právě nový model a nové možnosti řešení protipovodňových opatření budou představitelé města a odborníci podle náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) obyvatelům městské části ve čtvrtek prezentovat a vysvětlovat.