Momentálně je město Brno zásobováno pitnou vodou z prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou a povrchovou vodou z přehrady Vír. Pitné vody je sice dostatek, ale kvůli dlouhodobému suchu je nutné mít zálohu a zmapovat doposud nevyužívané vrty vody. „Je potřeba je vyčistit a začít je chránit před možným znečištěním,“ uvedl Petr Hladík, náměstek primátora města Brna.

Povrchové vody mají podle náměstka Hladíka problém se sinicemi a voda se kvůli tomu musí významně chemicky upravovat, následující roky budou podle všeho obdobně chudé na srážky jako letos a je potřeba na krizovou situaci hledat řešení.

Kvůli suchu je potřeba mít do budoucna zálohu. Vodu z vrtů by bylo možné využít třeba i na zalévání nebo kropení. Lidovci přišli i s dalším možným řešením, a tou je možnost využití vyčištěných odpadních vod z ČOV pro potřeby města, například pro kropení ulic. „Teď vyčištěné odpadní vody nebo taky šedá voda, jak se jí říká, odcházejí do řeky. Je potřeba komunikovat s Povodím Moravy a diskutovat možné využití této vody pro potřeby města,“ doplnil Hladík.