Od července si děti, které pobývají v Dětském logopedickém centru Synkova, užijí nové herní prvky v tamní zahradě. Osazena tu bude i nová zeleň, obnoveny chodníky a doplněny lavičky.

„Museli jsme udělat výjimku z metodiky investičního procesu města Brna, protože rekonstrukce zahrady Dětského logopedického centra Synkova byla teprve navržená k zařazení do závazného plánu kapitálových výdajů města a nemá momentálně schválen investiční záměr. Na rekonstrukci jsme vyčlenili z volných zdrojů minulých let 1 milion korun,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

 

Dětské logopedické centrum Synkova je příspěvková organizace zřízená městem Brnem v roce 1991, je určeno pro děti s vadami a poruchami komunikace, včetně přidružených symptomů, ve věku od 3 do 7 let. Do zařízení jsou přijímány děti v průběhu celého roku, vždy na doporučení klinického logopeda. Kapacita tohoto stacionáře je 36 dětí.

„Pro děti stacionář v Synkově nabízí komplexní individuální i skupinové terapie vad a poruch komunikace pod vedením klinického logopeda, které se prolínají s péčí pedagogicko-výchovnou, sociální i zdravotní, včetně speciální předškolní přípravy. Jelikož se jedná o malé děti, je potřeba terapii odlehčit a dopřát jim volný pohyb venku. Zahrada stacionáře byla ale už loni ve velmi nevyhovujícím stavu, její obnova už se nedala odkládat,“ dodal náměstek Hladík.

Rekonstrukce zahrady spočívá v odstranění poničených a nevhodných herních prvků, zpevněných ploch a nevhodné a prosychající zeleně, v osázení nové zeleně a dodání nových vhodných herních prvků s bezpečnostními dopadovými zónami – skluzavky, herní plocha, zapuštěná trampolína, pružinová houpadla, pískoviště doplněné stínicí a krycí plachtou. Dále zahrnuje přebudování zpevněných ploch (chodníky, schodiště, doplnění laviček) a doplnění zahrady o box na kompost a box na suché větve.

Celkové rozpočtové náklady investiční akce jsou 1 593 829 korun včetně DPH. Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, které je investorem této akce, se obrátilo na město Brno se žádostí o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 milion korun, přičemž zbývající finanční prostředky ve výši cca 594 tisíc uhradí ze svého fondu investic. Rekonstrukce již začala, termín dokončení je v červenci 2019.