Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně se rozšíří o dvě nové budovy. V jedné vznikne centrum inovativní a podpůrné péče, které naváže na nynější Švejdův pavilon. V druhém novém objektu bude centrum onkologické prevence, díky němuž se vyšetřování zdravých lidí přesune do samostatných prostor, uvedla v tiskové zprávě mluvčí MOÚ Klára Jirkovská. Přístavba v areálu nemocnice vyjde na miliardu, přičemž 826 milionů korun pokryje Národní plán obnovy a 173,5 milionu státní rozpočet.

„Na začátku listopadu jsme předali staveniště dodavateli první stavby. Centrum inovativní a podpůrné péče vznikne na Vaňkově náměstí a naváže na stávající Švejdův pavilon. Nyní jsme v situaci, kdy omezené prostory brání dalšímu rozvoji poskytovaných služeb,“ uvedl ředitel ústavu Marek Svoboda. Dostavba Švejdova pavilonu nabídne prostory také pro centrum klinického hodnocení nebo edukační centrum. „Pacientům a jejich blízkým poskytne vzdělávání i za využití fyzických a virtuálních modelů. Takto koncipované edukační centrum v onkologii bude jediným svého druhu v tuzemsku,“ míní ředitel.

Centrum onkologické prevence vznikne na místě bývalé transfúzní stanice v Tomešově ulici

„Prevence je klíčem pro snižování výskytu nádorů a k jejich včasnému záchytu, což znamená výrazně větší šanci na vyléčení,“ dodal Svoboda. Vyšetřování zdravých lidí v samostatných prostorách má navíc zvýšit bezpečnost péče o onkologicky nemocné.

Vybudování nového preventivního centra vytvoří podmínky pro posílení všech nynějších programů onkologické prevence, současně vzniknou kapacity pro nové programy a klinický výzkum v této oblasti. Centrum s posluchárnami zapojí ústav do pregraduálního i postgraduálního vzdělávání odborníků i laické veřejnosti. Celá nová infrastruktura umožní zavést program podpůrné péče o onkologické přeživší.