„Kromě Mareše ještě prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy Martina Lichovníková a prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost Martin Klimánek. Mareš vyhrál v prvním kole, kdy dostal 19 hlasů od 31 přítomných senátorů,“ popsal tiskový mluvčí univerzity Filip Vrána.

„Odborné zaměření naší univerzity reaguje na hned několik aktuálních výzev, které před námi jsou, zejména zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin, od jejich produkce a zpracování až po ekonomický dopad,“ uvedl Mareš.

Z dalších výzev a témat zmínil hospodaření v krajině, cirkulární hospodaření vycházející z oborů odpadového hospodářství a využívání obnovitelných zdrojů, oborů ekonomických i socioekonomických, rozvoje regionů a směřování k deglobalizaci až po krajinnou architekturu.

 „MENDELU je tak schopna v podstatě dávat odpovědi na všechny strategické otázky v rozvoji lidstva, od surovin pro stavební, nábytkářskou a energetickou výrobu z dřevní hmoty, přes lesnictví a tvorbu krajiny, od buňky po bezpečné potraviny. To vše umíme fyzicky provést i ekonomicky vyhodnotit pro optimální provozní nasazení,“ uvedl nový rektor.

V nové funkci chce mj. podporovat další rozvoj laboratorní i praktické výuky, posílit zapojení studentů do výzkumné činnosti. Chce také podporovat vytváření výzkumných týmů napříč univerzitou a spolupráci s externími subjekty za využití potenciálu multidisciplinárního přístupu.

Odborností nového rektora je rybářství, tedy obor spojený s vodou v krajině a hospodařením v krajině, což jsou podle Mareše věci, které spolu úzce souvisí. "Zodpovědný přístup k naší přírodě, zemědělství a hospodaření je věc, která mne velmi zajímá, včetně provázání na rozvoj regionů a deglobalizaci," uvedl dnes Mareš.

Jan Mareš se narodil 18. prosince 1961 ve Strakonicích. Vystudoval Střední rybářskou technickou školu ve Vodňanech a v roce 1985 absolvoval specializaci rybářství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 2014 byl jmenován profesorem v oboru Rybářství. V současné době vede Oddělení rybářství a hydrobiologie na AF MENDELU.

V současné době univerzitu vede Robert Plaga, kterého dočasným zastupováním rektora pověřil ministr školství. Funkční období rektora je čtyřleté a začíná platit od data, kdy se nový rektor po jmenování prezidentem ujme funkce. Mělo by se tak stát v řádu týdnů.