Každodenní život Gregora Johanna Mendela přibližuje nově otevřená část stálé expozice Muzea starobrněnského opatství. Mendel v klášteře žil jako řeholník a také prováděl své pokusy, jimiž položil základy genetiky.

Návštěvníci si v muzeu prohlédnou původní nábytek, slavnostní roucho a insignie, ale také skleničky, psací potřeby, společenské hry, tabatěrku nebo propálený ubrus s Mendelovým monogramem.

Vedle Mendelova muzea, které v prostorách kláštera provozuje Masarykova univerzita a které se soustřeďuje na jeho význam pro vědu, je nová expozice věnována spíše duchovním a církevním aspektům Mendelova života. Plynule navazuje na expozici z uměleckých sbírek kláštera.

„Nyní představujeme Mendela uceleně, jako opata i jako člověka, který zde žil a prožíval normální věci,“ uvedla ředitelka Muzea starobrněnského opatství Miriam Kolářová.

Návštěvníci uvidí i řád od císaře

Kromě Mendelovy každodennosti se výstava obrací také k slavnostním okamžikům, které se pojily s funkcí opata významného a bohatého kláštera. V expozici je například hvězda náležící ke Komturskému řádu, který Mendelovi osobně udělil císař František Josef I., nebo pektorální kříž zdobený ametysty, safíry a brilianty. Se stejným křížem na krku zobrazil Mendela malíř Alois Zenker na portrétu zhotoveném posmrtně podle fotografie.

„Tuto fotografii vystavujeme přímo vedle Mendelova portrétu tak, aby divák mohl obě díla porovnat,“ uvedla Kolářová. Na Mendelovo opatské působení upomíná také hedvábná barokní kasule, tedy ornát vyšívaný zlatem. „Tuto kasuli oblékali pouze opati starobrněnského kláštera na největší svátky v roce,“ doplnila Kolářová.

„Gregor Johann Mendel byl ve zdejším klášteře ne ‚jako doma‘, ale skutečně doma. Stejně, jak my zde bydlíme dnes, on zde bydlel před 150 lety. Proto v expozici uvidíte věci, které Mendel používal nebo utvářely jeho nejbližší prostor,“ řekl ekonom brněnského opatství Jan Emil Biernat. Kromě původního nábytku z Mendelova salonu jde také o historické skříně se soudobým sklem, které Mendel používal, nebo vycházkové hole a cestovní kufr.

Výstava také připomíná Mendelovy spolubratry z konventu. Vystaven je například nově identifikovaný portrét mladého Pavla Křížkovského, pozdějšího učitele hudby Leoše Janáčka.