Brněnské Mendlovo náměstí postupně získává konečnou podobu, na níž dělníci pracují od loňského listopadu. Podle původních předpokladů se počítalo s tím, že vše bude hotové do konce léta, aktuální předpoklad je konec listopadu, řekla mluvčí magistrátu Anna Dudková. Už od soboty se nicméně vrátí na své trasy tramvajová linka 1, která znovu náměstí projede, a na své trasy se tak mohou vrátit i linky 5 a 6. Bude tak zrušena provizorní zastávka u křižovatky Václavské a Křížové ulice.

Pod náměstím bylo potřeba zrekonstruovat vedení inženýrských sítí, na což navazují povrchové úpravy. Změní se rozmístění zastávek a náměstí bude bezbariérové. "Nyní dělníci odstraňují konstrukční vrstvy v centru náměstí v místě bývalých zastávek trolejbusů. Dokončuje se také kolejový svršek od Křížové do Mendlova náměstí. V nejbližších dnech začnou práce na první části kořenových koridorů pro výsadbu stromů," popsala práce Dudková.

Po dokončení těchto staveb bude možné instalovat nové sloupy pro trolejové vedení a nové sloupy veřejného osvětlení. Na nově postavených zastávkách MHD budou nové zastávkové přístřešky, lavičky a další mobiliář. Sázet se budu také stromy. Konečnou podobu náměstí dají dlážděné povrchy ve dvoubarevné kombinaci.

Omezení a průchod náměstím se bude ještě měnit, ale nemá být výraznější než dosud. Zatím však zůstávají a ještě několik měsíců zůstanou provizorní zastávky pro trolejbusy a autobusy MHD a také pro regionální autobusové linky.

Nová podoba náměstí zaujme tím, že na hlavní ploše, kde budou zastávky, bude na zemi dominovat červený kruh. Po dokončení prací se také počítá s instalací sochy, která má připomínat hrachovinu. Bude připomínkou vědce Gregora Johanna Mendela, jenž v 19. století působil v přilehlém klášteře a od jehož narození letos uplynulo 200 let.