Město Brno podporuje recyklaci odpadu, chystá moderní třídící linku

  • Foto

    pixabay (ilustrační)

Radní města plánují postavit novou linku na dotřiďování plastových a papírových odpadů. BRŇANa o tom informoval mluvčí odpadové společnosti SAKO Brno Martin Drozd, který dále popsal, že linka by měla výrazně přispět k naplňování náročných cílů EU kladených na recyklaci a materiálové využívání komunálních odpadů.

„Město Brno dlouhodobě buduje strategii smysluplného a ekonomického nakládání s komunálními odpady, tak aby byl odpad v maximální možné míře využíván materiálově nebo energeticky a zároveň, aby všechny činnosti dávaly i ekonomický smysl,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík. Ten zároveň potvrdil, že dotřiďovací linka by měla vyrůst v areálu společnosti SAKO, bude jedna z nejmodernějších v České republice díky poloautomatickému provozu, který zahrnuje technologie částečně nahrazující ruční dotřiďování odpadu.

Podstatou navržené moderní technologie třídění jsou optické senzory, které dokáží na principu lomu světla automaticky rozlišit a oddělit různé druhy odpadů a to velmi efektivně. Čistota a kvalita vytříděného materiálu hraje důležitou roli při jeho následném zpracování a má zásadní vliv na kvalitu recyklovaných výrobků. Dalšími automatizovanými prvky linky bude podavač a rozdružovač odpadu, balistický separátor a separátory kovů.

„Výstavba nové moderní linky vyřeší i přes výrazný růst mezd přetrvávající nedostatek pracovníků na ruční třídění odpadu, navýší počet provozních hodin s rezervou až na 3 směny a především technologie dosáhne vysoké kvality vytříděných komodit,“ uvádí předseda představenstva SAKO Filip Leder. Stávající ruční třídění odpadu není efektivní, dochází k velké chybovosti a je nutný velký počet zaměstnanců. „Občané Brněnského regionu odpad třídí velmi dobře a úkolem společnosti SAKO je tento materiál zpracovat tak, aby co největší množství bylo předáno ke skutečné recyklaci,“ přiblížil Leder.

Množství vytříděných komunálních odpadů občany a firmami v Brně se neustále zvyšuje, např. plastových odpadů se vytřídí 3krát více než v roce 2012. Moderní způsob zpracování a třídění odpadu, který připravuje SAKO, minimalizuje množství zbytkového odpadu a výrazně přispívá k větším možnostem materiálového využití odpadů, což je hlavní cesta, kterou Evropská unie prosazuje.