Celkem se má nově vybudovat devět záchytných parkovišť P+R se 4500 místy. Radní zveřejnili na jakém principu, má do budoucna systém fungovat, řidiči by měli odstavit auto na okraji města a do centra se dostat městskou hromadnou dopravou.

Radní zaúkolovali Brněnské komunikace, aby prověřili tři lokality, na nichž by mohla parkoviště vzniknout. Mohla by být třeba u Masarykova onkologického ústavu nebo u tenisových kurtů ve Sportovní ulici. Dříve se mluvilo o P+R u firmy Zetor nebo u Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Podle vyjádření radních do března vznikne studie s podrobnostmi o parkovacích domech, samotná parkoviště by měla být hotová do roku 2022.

Do konce března 2019 by měly Brněnské komunikace zajistit také vypracování projektové dokumentace, zajištění všech potřebných povolení a výběru dodavatele pro parkoviště P+R v lokalitě Líšeň – Zetor, aby zde řidiči mohli parkovat již příští rok. Tato plocha by měla mít kamerový dohled a závorový systém. Do stejného data by pak měla vzniknout i technická studie k výstavbě parkovacího objektu v lokalitě Jemelkova, jehož investorem je externí subjekt.

Jednotlivá parkovací plochy budou mít kapacitu od 300 do 2000 parkovacích míst v návaznosti na potřeby dané lokality, dopravní napojení a dispoziční možnosti. Jejich příprava by měla probíhat ve stejnou dobu tak, aby byla všechna parkoviště postavena do roku 2022.

"Brněnské komunikace by měly zajistit veškeré podklady ohledně kapacity domů, majetkoprávních vztahů, takže by po dokončení studie mělo být jasné, za jakých podmínek a jakých investičních a provozních nákladů mohou parkoviště vznikat," řekl Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna.