Město připravuje asanaci svahu nad stezkou Zouvalka na Brněnské přehradě

  • Foto

    redakce (MOŠ archiv)

V loňském roce byla upravena pěší stezka Zouvalka na Brněnské přehradě. Už při rekonstrukci lávky bylo jasné, že bude nutné zasáhnout i do svahu nad ní. Město přikročilo ke geotechnického průzkumu a v nejbližších týdnech dojde k asanaci. Informoval o tom náměstek brněnské primátorky Petr hladík (KDU-ČSL).

„Předchozí stav stezky na levém břehu Brněnské přehrady byl nevyhovující a v některých místech i nebezpečný. Díky terénním úpravám zde vznikla nová lávka a další část chodníků byla zpevněna. Po otevření došlo k výraznému nárůstu počtu chodců, který znamená větší zátěž pro podloží v dané lokalitě. Z tohoto důvodu jsme si nechali vypracovat geotechnický průzkum svahu, na jehož základě jsme vytipovali místa, která vyžadují zabezpečení nebo jiné úpravy,“ uvedl Hladík.

Radní už souhlasili se zpracováním investičního záměru na sanaci svahů. Trasa vede přes významnou přírodní a geologickou oblast chráněného krajinného rázu v přírodním parku Podkomorské lesy. „Samotná investice se vztahuje k území, ve kterém se nachází nová dřevěná lávka. Rozdělena bude na šest částí, pro které budou navržena specifická opatření. Hlavním cílem je zajistit větší bezpečnost chodcům. Předběžně jsme náklady vyčíslili na 2 až 3 miliony korun,“ uzavřel Hladík.

Zdroj: 
MMB