V porovnání s předchozím rokem je to o pět milionů korun víc. O téměř 50 milionů se zvýšily i tržby, které přesáhly 762 milionů. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin. Jediným akcionářem společnosti je město Brno.

SAKO zajišťuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu, který následně mění na teplo pro brněnské domácnosti. "Loni jsme věnovali velkou energii do osvěty a vzdělávání, aby všichni měli srozumitelné informace, jak s odpadem zacházet. Má to pozitivní výsledky. Meziročně narostlo množství vytříděných odpadů a množství odpadů, které vůbec nevzniklo jako textil nebo bioodpady," uvedl předseda představenstva Filip Leder.

Ve spolupráci s brněnskými teplárnami loni SAKO dodalo do sítě centrálního zásobování teplem v Brně dosud nejvyšší množství tepla. Ceny tepla se neměnily.Společnost loni zaměstnávala 472 lidí, což je o 31 více než v roce 2018. Dlouhodobě ji však trápí nedostatek popelářů a řidičů.

Kromě svozu odpadu také firma loni odstranila 16 nelegálních skládek, ze kterých odevzdala 473 tun odpadu k dalšímu třídění nebo zpracování. Nejvýznamnějším připravovaným projektem je dostavba třetí linky spalovny, která by měla být v provozu do roku 2025, v plánu je také výstavba automatické dotřiďovací linky. Má fungovat do roku 2023.