Městská společnost SAKO Brno byla pověřena realizací fotovoltaických a fototermických systémů na území města. V těchto dnech dokončila nadlimitní výběrové řízení na projekční firmy, které budou mít na starosti projektovou a dokumentační přípravu rozvoje brněnské solární elektrárny na střechách budov.

Z dvoukolové soutěže, probíhající od konce minulého roku, vzešli tři poskytovatelé, kteří mezi sebou budou soutěžit o jednotlivé zakázky.

 „Prostřednictvím naší dceřiné společnosti SAKO Brno SOLAR jsme vysoutěžili projekční firmy na všech 650 střech, které plánujeme v následujících letech osadit. Aktuálně máme vytipováno 250 střech. Budeme je rozdělovat na tendrové balíčky, o něž budou průběžně vybraní projektanti soutěžit,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

V nejbližších dnech zadá společnost k projektové dokumentaci první balíček 30 střech, které by měly být do konce léta připraveny k realizaci. Následovat bude do konce roku dalších nejméně 20 projektů.

„Po přípravné fázi a pilotních projektech se vlastně jedná o ostrý start projektu městské solární elektrárny na střechách brněnských domů,“ zdůraznil Filip Leder. Během následujících pěti let bude SAKO Brno SOLAR osazovat fotovoltaické panely na budovách vlastněných městem, objektech svěřených městským částem a na střechách budov městských společností.

Celkový výkon panelů v rámci městské solární elektrárny dosáhne 40 MWp, roční výrobu elektřiny okolo 43 GWh, což přinese roční úsporu emisí v hodnotě 36 tis. tun CO2.

Náklady v investiční výši 1,5 mld. Kč bude společnost řešit úvěry a dotacemi. „Předpokládáme využití některého z dotačních titulů vypisovaných SFŽP. Výše získané dotace by mohla pokrýt až 50 % investičních nákladů,“ doplnil Leder s tím, že odhaduje návratnost vložených prostředků 10 – 15 let provozu, při uvažované životnosti panelů okolo 30 let.

„Rychlost rozvoje komunitní energetiky také hodně závisí na chystané novele energetického zákona, která nastaví pravidla pro sdílení energií,“ uzavřel Leder.

SAKO Brno SOLAR je dceřiná firma městské odpadové a svozové společnosti SAKO Brno. Má na starosti rozvoj alternativních zdrojů energie a realizaci fotovoltaických systémů na střechách městských budov. Pilotní projekt komunitní energetiky v České republice, realizovaný společností SAKO Brno SOLAR, přinese městu nejméně 43 gigawatt hodin solární elektřiny ročně a emise CO2 sníží o 36 tisíc tun.