Antimonopolní úřad o rozhodnutí předsedy Petra Rafaje informoval v tiskové zprávě. Ministerstvo rozhodnutí respektuje a bude se jím řídit, uvedl jeho mluvčí Jan Pejšek.

Zakázku na nákup deseti druhů ostrých i cvičných ručních granátů vyhlásilo ministerstvo loni v červnu. Podle Pejška se přihlásily čtyři firmy. Česká zbrojovka nabídla nejnižší cenu, a to 193 milionů korun. Ministerstvo Českou zbrojovku vybralo v prosinci a týž měsíc s ní uzavřelo smlouvu. S ohledem na veřejný zájem ÚOHS umožnil, aby ministerstvo mohlo ještě sedm měsíců smlouvu naplňovat, tedy po tuto dobu granáty od vybrané firmy nakupovat.

Česká zbrojovka už rozhodnutí antimonopolního úřadu obdržela, potvrdil manažer firmy Petr Vávra. "Až budeme vědět, kdy přesně vstoupilo v právní platnost a kolik vlastně ze smlouvy ve finále zbude na její plnění, tak asi zasedneme s ministerstvem za jeden stůl a budeme řešit, co by se s tím dalo dál dělat," řekl Vávra. Část zakázky už zbrojovka plní. "Byly tam tři etapy a určitě dvě etapy budou řádně splněny. Je otázka, jak to dopadne s třetí etapou," uvedl Vávra.

Sedmiměsíční odkladný účinek rozhodnutí také znamená, že ministerstvo může v této lhůtě připravit nové výběrové řízení. Po sedmi měsících pak už nesmí předmět smlouvy naplňovat.

Hned letos v lednu se na ÚOHS obrátila další společnost, která se o smlouvu ucházela, STV Group. Úřad v dubnu rozhodl o zákazu plnění smlouvy, rozklad proti tomuto rozhodnutí podaly nejen ministerstvo obrany a Česká zbrojovka, ale i STV Group. Předseda úřadu Rafaj jim ale nevyhověl.

"Ministerstvo obrany porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, když uzavřelo smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek. V průběhu správního řízení úřad nezjistil, že by nastaly okolnosti, za nichž by zákaz plnění smlouvy ohrozil bezpečnostní zájmy ČR a pro něž by mohlo být od zákazu smlouvy upuštěno. Zadavatel však prokázal důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem, pro které úřad uložil zákaz plnění smlouvy odkladným účinkem v délce sedmi měsíců," uvedl Rafaj.

ÚOHS zamítl všechny podané rozklady a rozhodnutí první instance potvrdil v plném rozsahu. Ministerstvo může smlouvu naplňovat ještě sedm měsíců, potom ji ale musí ukončit, kromě toho má uhradit náklady řízení 30.000 korun.