Jeden z místních obyvatel Lubor Benda tvrdí, že bez upozornění bylo bez náhrady zrušeno několik desítek parkovacích míst v Kroftově ulici v Brně-Žabovřeskách. „Tento zásadní krok nebyl zveřejněn ani na úřední desce městské části, ani pomocí aplikace Mobilní rozhlas,“ postěžoval si zpravodajskému portálu BRŇAN Lubor Benda.

Podle něj zřízení nové modré zóny 2-05 lidé ze zmíněné ulice uvítali, protože by zde parkovali pouze abonenti a zjednodušilo by se hledání parkovacího místa. „Zřízením modré zóny dojde k vytlačení aut neabonentů do oblasti Colova – Vychodilova,“ tvrdí muž.

Pobouřil ho při tom způsob provedení změny parkování v lokalitě. „Změna proběhla v podstatě v utajení. Předem nebylo s občany nic projednáno, žádné oznámení. Do ulice plné zaparkovaných aut se najednou osadily značky zákazu stání. Zaparkovaná auta rázem stála v zákazu a jejich majitelé tak porušovali dopravní předpisy,“ popsal akci Lubor Benda.

Vedení žabovřeské radnice však oponuje, že nebyly zrušeny desítky míst, ale nejvýše 15 až 20. „Je jasné, že parkování je pro obyvatele a obyvatelky problém téměř v celých Žabovřeskách. Proto při postupném zavádění rezidentního parkování procházíme ulici po ulici a řešíme v podstatě každé jedno parkovací místo. Nicméně je našim úkolem také myslet na to, abychom dbali na průchozí chodníky. Je to v podobných případech vždy velké dilema, ale v každém případě se snažíme dbát na komfort pro místní. Ale ne vždy je možné rozhodnout tak, aby byli spokojeni všichni,“ uvedl místostarosta Petr Machálek.

A zdůraznil, že se nic tajně neodehrávalo.„Vše bylo projednáváno běžným způsobem. Jelikož řešíme více podobných případů, snažíme se průběžně občany o změnách informovat. V tomto případě, byť jsme to měli v plánu, k tomu naším opomenutím nedošlo. Za to bych se rád místním lidem omluvil. Napravíme to a doručíme jim důvody, které nás ke změně vedly. Doufám, že je většina z nich pochopí,“ omluvil se místostarosta Machálek.

Kdyby podle něj žabovřeská radnice od města rezidentní parkování nepožadovala, je téměř jisté, že by místa do velké míry obsadili nerezidenti. „Jinými slovy by byl chodník i nadále hůře průchodný a místní by stejně zaparkovali s obtížemi. Proto jsme i na doporučení odboru dopravy města Brna rozhodli o změně, která se části místních nelíbí, čemuž rozumím,“ dodal radní.

Ten bude rád, když se občané budou na úřad městské části v podobných záležitostech obracet přímo, protože podle něj je vždy lepší se osobně sejít a situaci vysvětlit. On i jeho kolegové jsou na osobní jednání nejen s obyvateli Kroftovy ulice vždy připraveni.