Z rukou ředitele MZK Tomáše Kubíčka a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha převzali zástupci pěti vítězných knihoven na slavnostním vyhlášení ocenění za aktivní přínos knihovny v rozvoji  komunitního života obce, podporu kulturního a společenského života v obci a nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovny byly nominovány svými zřizovateli a  pověřenými knihovnami ze všech regionů Jihomoravského kraje. Vítěze z celkového počtu 21 nominovaných knihoven a 7 knihovnických osobností vybírala pětičlenná porota složená z knihovníků – metodiků a zástupců kraje.

Ocenění byla udělena v 5 kategoriích dle počtu obyvatel v místě jejích působení. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:
– do 500 obyvatel: Místní knihovna Litobratřice, okres Znojmo
– kategorie 501 – 1 000 obyvatel: Obecní knihovna Nemojany, okres Vyškov
– kategorie 1 001 – 3 000 obyvatel: Místní knihovna Drnovice, okres Vyškov
– kategorie 3 001 – 5 000 obyvatel: Městská knihovna Rájec-Jestřebí, okres Blansko
– kategorie 5 001 a více obyvatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Medlánky

Z těchto pěti nejlepších knihoven porota udělila absolutní ocenění TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020 Knihovně Jiřího Mahena v Brně, pobočce v Medlánkách. „V případě medlánecké knihovny se ukazuje, jak důležitá je souhra zřizovatele s knihovníkem, v našem případě s knihovnicí. Díky společnému nadšení se tato knihovna stala jedinečný centrem obce, kam zcela
přirozeně směřují kroky všech čtenářských generací. A nejenom čtenářských. Stačí se podívat na úctyhodné množství kulturních akcí, které zde knihovníci organizují a které svědčí o tom, že se dveře
knihovny snad ani nemají šanci zavřít“, uvádí na konto vítěze ředitel MZK Tomáš Kubíček. 

Knihovnickou osobností Jihomoravského kraje za rok 2020 se stala Ilona Salajková, ředitelka Městské knihovny Mikulov. „Toto ocenění putuje za osobností s významným tvůrčím přínosem k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a proměnu knihovny v oblíbené komunitní a společenské centrum. Stejně tak za přínos inspirativních podnětů napomáhajících k rozvoji veřejného  knihovnictví a propagaci dobrého jména knihovny“, uvádí Adéla Dilhofová, krajská metodička MZK.

I letošní udílení cen pro nejlepší komunitní knihovny bylo gestem díků knihovníkům za jejich dobrou práci, vyjádřením podpory aktivním knihovníkům veřejných knihoven v Jihomoravském kraji a motivací ostatním kolegům včetně zřizovatelů knihoven v obcích k podpoře jejich práce a činnosti. Slavnostní vyhlášení s předáváním diplomů letos proběhlo oproti předchozím ročníkům o něco později vzhledem k pandemické situaci, ale v příjemné a přátelské atmosféře na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně.