V září bude po městě jezdit tramvaj s výstavou o Mahenovi a místa Mahenova působení propojí stezka. Koncem měsíce se pak zájemci mohou těšit na mahenovskou procházku nebo debatní pořad s podtitulem "Co žije z Mahena?". Novinářům to dnes řekli zástupci muzea.

Tramvaj bude jezdit celý měsíc zejména po trase linek 1 a 8 a cestující budou moci kdykoli nastoupit a vystoupit. Uvnitř vozu na ně budou čekat Mahenovy citáty a fotografie nebo témata k zamyšlení. Návštěvníci se například dozví, že Mahen se ve své tvorbě zabýval třeba vztahem člověka a přírody, postavením ženy ve společnosti, rolí umění a vzdělání nebo Evropou a v této souvislosti i charakterem českého národa.

Mahenovo jméno v Brně sice nese divadelní budova nebo knihovna, podle pracovníků zemského muzea je ale prý otázkou, nakolik dnešní Brňané jeho dílo znají a jestli literáta berou jako někoho, kdo jim má co říci. Výstava se má odlišovat od všech předchozích a představit Mahena v trochu jiném světle.

"Rozhodli jsme se s ním vyjít do ulic Brna a navodit atmosféru, kterou mohli zažívat jeho současníci. To znamená setkávat se s ním na místech, kde nakupoval knihy pro městskou knihovnu, kde debatoval se svými přáteli žurnalisty, kde se procházel, kde bydlel," uvedla Hana Kraflová z literárního oddělení muzea.

Na šesti zastaveních v Brně muzeum na měsíc umístí informační panely s obrazovými materiály, které zájemcům přiblíží literátovo působení. Start procházky po Mahenových stopách s výkladem bude v sobotu 28. září v 15:00 na rohu České a Joštovy ulice. Na ni naváže debata v Dietrichsteinském paláci o jeho osobnosti a díle.

Mahen se narodil v roce 1882 v Čáslavi, zemřel 22. května 1939 v Brně.