Představitelé vinohradské radnice se rozhodli zbudovat kamerový systém především kvůli častým krádežím, poškozování vstupních dveří do domů, ničení schránek, zakládání černých skládek v domech či ničení sklepních prostor.

„Tyto negativní vlivy ohrožují jak majetek městské části, tak i majetek, bezpečnost a zdraví nájemníků. Proto jsme postupně instalovali kamery do všech vstupních prostor obecních bytových domů, kterých je bezmála osmdesát," popsal místostarosta Michal Krejsa (STAN), který má v gesci investice, bytové hospodářství a územní rozvoj.

Systém pořizuje kontinuální záznam obrazu ve vysokém rozlišení, včetně nočního režimu se záznamovou smyčkou.

„Kamery jsou umístěny tak, aby pokryly skutečně jen ta místa, kde je to nutné, což jsou pouze společné prostory bytových domů, a také aby bylo respektováno právo na ochranu soukromého a osobního života všech osob nacházejících se v bytových domech a přilehlých pozemcích,“ uvedl místostarosta.

Zaznamenaná data předává odpovědná osoba na základě přístupových hesel a pouze v případě vnitřního identifikovatelného incidentu, na vyžádání policie nebo orgánů činných v trestním řízení.

Lidé se můžou s kamerovým systémem se na Vinohradech setkat i v jiných domech, a to pod správou SVJ, kde se to podle místostarosty osvědčilo.

„Rozšíření kamerového systému i ve všech obecních bytových domech na Vinohradech je tak krokem k ochraně majetku před poškozením a krádeží, jakož i ochraně všech osob žijících v bytovém domě a v případě nutnosti poslouží jako důležitý nástroj pro policii, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatel domu,“ doplnil Michal Krejsa.