Na jižní Moravě skončily žně, výnos obilovin byl nejlepší za deset let

  • Foto

    redakce (MOŠ archiv)

Na jižní Moravě skončily žně a průměrné výnosy obilovin jsou nejvyšší za posledních deset let díky příznivému počasí. Zemědělci sklidili z hektaru 6,27 tuny díky dostatku vláhy pro ozimé plodiny, díky příznivé zimě i vlhčímu jaru. Kvůli deštivému srpnu končily žně v porovnání se suššími posledními roky se zpožděním, ale zářijové slunečné počasí nakonec umožnilo sklidit vše. Výnosy na jižní Moravě jsou letos díky příznivému počasí také mírně nadprůměrné v porovnání s ostatními kraji. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství.

Na letošní úrodě je vidět, že když má půda na jižní Moravě dostatek vody, dokáže být velmi produktivní. Takto dobré podmínky jsou ovšem už výjimkou. V suchých letech 2017 až 2019 dosáhl průměrný výnos obilovin ani ne pěti tun. Například ozimá pšenice, která měla od podzimu velmi dobré podmínky, se letos sklízela s průměrným hektarovým výnosem 6,71 tuny.

Slušně dopadla s ohledem na výnos i jarní pšenice a jarní i ozimý ječmen. Naopak slabší byl výnos u žita a ovsa. Podle ministerstva zemědělství je zatím velice solidní i kvalita sklizených obilovin, uvedlo na základě laboratorních testů. Nejvíce se letos na kvalitě negativně podepsalo vlhčí léto v některých regionech.

Letos se poměrně výrazně zmenšila výměra osetých ploch. Zatímco v v minulých deseti letech se obiloviny a řepka pěstovaly v Jihomoravském kraji téměř na 200.000 hektarech, letos pouze na 175.000 hektarech. Částečně to může být dáno využitím pro jiné vhodnější plodiny, částečně se mohlo stát, že některé plochy se slabým výnosem zemědělci ani neoseli.

Zdroj: 
čtk