„Konkrétně jsme se dnes zabývali programy, které jsou určené pro poskytovatele zdravotnických, prorodinných a proseniorských služeb, dále pro neformální pečovatele a na prevenci domácího násilí. Navržené dotace dosahují výše 15,12 milionu Kč. Ty se rozdělí mezi 30 projektů, které připravuje 17 organizací,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Finance obdrží například tyto organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Diecézní charita Brno, SPONDEA, NADĚJE, Betánie – Křesťanská pomoc, Centrum pro rodinu a sociální péči nebo Hospic sv. Alžběty.

Nejvyšší dotaci získá Zdravotnická záchranná služba JMK. Na pořízení nové sanitky poskytne město Brno 4 miliony Kč. „Částkou 900 tisíc korun chceme podpořit Nadační fond Neurosmart, přesněji druhou fázi pilotního projektu dohledového a asistenčního senzoru. Tento náramek by mohl usnadnit život lidem s různými onemocněními. Už byl vyzkoušen u pacientů s epilepsií a Alzheimerovou chorobou. Ve druhé pilotní části projektu se počítá s testováním náramků u lidí s Parkinsonovou chorobou a anafylaxí,“ přiblížil Petr Hladík.

Významná podpora směřuje na hospicovou péči. Diecézní charitě Brno je určena dotace na podporu chodu Domácího hospicu sv. Lucie (810 tisíc Kč) a Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa (1,44 milionu Kč). Hospic sv. Alžběty získá peníze na lůžkovou péči (1,08 milionu Kč) a na domácí péči (1,62 milionu Kč).

Výše zmíněné dotace bude schvalovat Zastupitelstvo města Brna na svém lednovém zasedání.